Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2017 - 12:51  //  aktualizácia: 14.09.2017 - 12:51  //  zobrazené: 304

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 18. 09. 2017  (pondelik) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zdravých životných podmienok
 bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečení ochrany zvierat – materiál predkladá Ing. Edita Haládiková
4. Informácia o uskutočnenej konferencii
5. Rôzne
6. Záver.