Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.01.2018 - 11:35  //  aktualizácia: 25.01.2018 - 11:35  //  zobrazené: 130

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

P O Z V Á N K A


Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 29. 01. 2018 (pondelok) o 16:00 hod. v  zasadačke č. dverí 217 na 3. poschodí v Dome kultúry v Šali.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac január
3. Vyhodnotenie plnenia úloh z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2013 – 2017 a príprava dodatku 2018 - 2022
4. Rôzne
5. Záver.

 

 

        RSDr. Peter Gomboš, v. r.
              Predseda komisie