Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.06.2017 - 13:48  //  aktualizácia: 20.06.2017 - 13:49  //  zobrazené: 400

Komisia školstva pozýva

Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

27. 6. 2017 (utorok) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ
3. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
4. Informácia o výsledkoch Testovania 9-2017
5. Informácia o výsledkoch zápisu detí do mestských MŠ a detí do 1. ročníka ZŠ
6. Aktuálne informácie
7. Záver

 
Zasadnutie Komisie školstva sa uskutoční spolu so zasadnutím Mestskej školskej rady.

S pozdravom

 

                             Ing. Marián Krištof                                        predseda komisie
Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová
                               tajomníčka komisie