Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.09.2017 - 15:52  //  aktualizácia: 11.09.2017 - 15:53  //  zobrazené: 292

Komisia školstva pozýva

Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva


Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

19. 9. 2017 (utorok) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.


Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ
3. Príprava škôl na otvorenie šk. roka 2017/2018
4. Informácia o prázdninových aktivitách
5. Štatistické údaje pre šk. rok 2017/2018 – organizačné a personálne zabezpečenie
6. Aktuálne informácie
7. Záver