Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 02.02.2023 - 13:29  

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
14:25

Poslankyňa Budaiová sa pýta na bezpečnosť na priechode pre chodcov na Vlčanskej ulici, pýta sa, či by bolo možné zabezpečiť priechod nejakým osvetlením. 

M. Kollár sa pýta, či došlo k zrušeniu verejného obstarávania v súvislosti s lesoparkom kvôli procesnej chybe. Odpoveď mu bude doručená písomne. 

Tomáš Mészáros apeluje na zabezpečenie priechodu pre chodcov pre ZŠ J. C. Hronského, aby sa aj tu nestala tragédia. Interpeláciu má aj v súvislosti so zimným štadiónom. Pýta sa, či by sa dal upraviť otvárací čas, čo sa týka nedele a vyhradeného času pre korčuliarov s hokejkami. Viceprimátor odpovedá, že prezistí okolnosti a odpoveď dostane písomne. 

14:20

Poslanci postupne prechádzajú k interpeláciám. Prihlásili sa: Budaiová, Kollár, Mészáros, P. Andráši, Čibrik, Torišková.

 

 

14:16

Poslanci schvaľujú program rokovania. Bod v časti B ohľadne Domova dôchodcov v Šali navrhujú stiahnuť z rokovania - tento návrh poslanci schválili.

Poslanec Čibrik navrhuje doplniť program zasadnutia - určenie platu primátora. Poslanci návrh neschválili, hlasovali za šiesti.  

Druhý návrh na doplnenie bodu od poslanca Čibrika sa týka bodu v časti A - ohľadne dozornej rady MeT, vypracovanie písomnej správy kontrolórkou. Tento návrh poslanci schválili, bude tak zaradený na dnešné rokovanie. 

14:08

Dnešné rokovanie vedie viceprimátor Róbert Tölgyesi. Z 21 poslancov je prítomných 19, dvaja poslanci ohlásili neskorší príchod. 

13:31

O chvíľu sa začína zasadnutie mestských poslancov. Veľká zasadačka mestského úradu sa postupne zapĺňa.