Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 16.12.2019 - 16:56  

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:15

Týmto končí 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na internetovej stránke mesta Šaľa.

17:14

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková predkladá návrh na odpredaj SO 09.1 – NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Kráľovskej ulici. Poslanci návrh schválili.

17:12

Poslanci návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov schválili.

17:09

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá bude použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie. 6. decembra 2019 výbuch plynu poškodil 12-poschodový panelák v meste Prešov, v dôsledku čoho museli obyvatelia poškodenej bytovky, ale aj ľudia z okolitých bytových domov opustiť svoje domovy. Pomoc týmto občanom prisľúbila vláda SR ako aj viaceré organizácie a nadácie, pričom aj mesto Prešov vyhlásilo zbierku, ktorú podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Mesto Šaľa navrhuje prispieť čiastkou 3000 EUR, a takto pomôcť ľuďom postihnutých touto tragédiou. Podľa zákona obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti.

17:07

Začína sa 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 17 z 21 poslancov. Programom dnešného zastupiteľstva sú dva body.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>