Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 10.04.2018 - 13:55  

3. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018

3. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018
15:07

Zasadnutie poslancov sa skončilo.

15:06
Poslanci žiadosť schválili, z prítomných 17 hlasovalo za 15. Proti boli len dvaja.
15:01

R. Andráši: Vyjadruje svoj súhlas s predajom pozemkov pre žiadateľa, keďže ide o predaj v zmysle hodnotovej mapy. Navrhuje zároveň, aby sa hodnotová mapa zaktualizovala. 

V. Vicena: Podľa jeho názoru má materiál isté nedostatky - poukazuje na to, že táto stavba ešte nie je pred kolaudáciou a podľa pravidiel by sa mal pozemok odpredať až pred kolaudáciou. Podľa neho nie je preukázané, že žiadateľ je aj majiteľom stavby/budovy, pod ktorou žiada pozemky. Trvá na svojom názore, aby sa pozemky nepredávali vo všeobecnosti. Preto dáva poslanecký návrh - v tomto prípade, kedy je to nevyhnutné z dôvodu predaja budúcich bytov, navrhuje zvýšiť cenu z 26,555 eur (cena podľa hodnotovej mapy) na 99 eur. 

T. Baran: Tieto byty a príslušná časť pozemkov budú predané budúcim majiteľom - schvaľuje sa to aj pre nich, keď si budú vybavovať úvery na byty. Mali by poslanci prihliadať aj na to, že vzniká nejaké dielo a ďalšia možnosť vytvoriť nové bývanie pre našich alebo budúcich našich obyvateľov. 

Primátor Jozef Belický: Na začiatku volebného obdobia vystúpil pred verejnosť pred nejakými cieľmi. Nadobudol pocit, že tie prezentované hodnoty zdieľajú aj poslanci. Atmosféra v mestskom zastupiteľstve sa zmenila k lepšiemu, potvrdili to aj poslanci.  Od začiatku volebného obdobia bol nadšený tým, keď prišiel niekto - či už jednotlivec, poslanec, občianske združenie alebo podnikateľ, s rozvojovým projektom. Čo sa týka tohto projektu, tiež je to rozvojový projekt. Trend ukazuje, že počet obyvateľov klesá. Mesto sa rozhodlo postaviť nájomné byty, podporiť výstavbu nových bytov a domov v rôznych lokalitách. Chceli sme rozvojovým projektom podať pomocnú ruku. Umožňuje to aj prezentovať  mesto aj na iných úrovniach - lepšie sa žiadajú prostriedky z eurofondov na ďalšie projekty a podobne. Tento projekt od počiatku sprevádzajú problémy - v 2015 sa tu vybetónovala plocha. Uplynulo 9 rokov, kým sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo podporiť nový projekt - výstavba hostinca sa zmenila na výstavbu bytov. Cez to všetko sa začali objavovať pochybnosti. Dnes je veľká väčšina bytov predaná. Tento rok bude objekt skolaudovaný. Sme tesne pred cieľom. Prišlo však obdobie, ktoré je poznačené blížiacimi sa voľbami. Na sociálnej sieti sa šíria informácie, že sa tu kupujú hlasy - primátor sa pýta, či obviňujú niektorí poslanci svojich kolegov poslancov?  Dodáva, že verí, že všetkým ide o blaho tohto mesta. Poslanec Vicena - pri schvaľovaní sa podľa primátora vyjadril, aby sa to predalo, lebo iné tam aj tak nevyrastie. Dnes zmenil názor. 

Primátor ďalej hovorí, že ak im zastupiteľstvo dnes neschváli žiadosť, tak vlastníkovi domu vzniká vecné bremeno. Nemôže pokračovať nájom. Banka bude súhlasiť aj so zápisom vecného bremena. Vtedy by mesto prišlo aj o možnosť predaja za spomínanú cenu.

Ďalej sa pýta, kde je znalecký posudok, ktorý dali vypracovať poslanci M. Gera a V. Vicena. Aký bol výsledok znaleckého posudku? Prečo ho nakoniec nezverejnili? Navrhuje v budúcnosti diskutovať o nových podmienkach predaja.

 

Reaguje V. Vicena: Súhlasí s tým že sa zlepšila kultúra MsZ, väčšina podporuje rozvojové projekty mesta. Súhlasí s tým, aby sa stavali byty. Ale je názoru, že projekt ešte nie je hotový. Tvrdí, že nechce robiť developerovi zle. V tomto prípade hovorí, aby sa mu pozemok predal. Mesto by však malo pýtať za pozemky viac. 

 

Reaguje primátor J. Belický: Spoločnosť dnes doručila na mesto vyjadrenie, že cena pozemku 26,555 eur/m2 bola zahrnutá do predajnej ceny bytov. Spoločnosť ďalej informuje, že vybuduje na vlastné náklady  chodníky a parkoviská v okolí novostavby v hodnote cca 62-tisíc eur. Žiaden podnikateľ nemá povinnosť vybudovať chodníky. Tento žiadateľ to ale spraviť musí a aj spraví. V dokumente, ktorý doručili mestu sa ďalej píše, že cena pozemku sa premieta do ceny bytov. Zvýšená cena pozemku sa teda premietne do budúcej kúpnej ceny bytov. Toto stanovisko zaslala spoločnosť dnes.

M. Gera: Podľa neho tento predaj nemá nič spoločné so "sociálnym cítením". 

 

Poslanec Andráši R. navrhuje aktualizovať hodnotvú mapu mesta - uznesenie jednohlasne schválené, všetci prítomní (17) boli za. 

Poslanec V. Vicena navrhol zvýšiť cenu 26,555 eur/m2 na 99 eur/m2, ktorú by zaplatil žiadateľ (pozemky pod polyfunkčnou budovou vo Veči, celkovo ide o 826m2). Za: 3 Proti: 8  Zdržalo sa: 6. Jeho návrch neprešiel.

 

14:17

Vedúca oddelenia správy majetku mesta predkladá materiál - ide o žiadosť o prevod pozemku pod polyfunkčnou budovou vo Veči na Hollého ulici, kde majú byť aj nové byty. Otvára sa diskusia, prihlasujú sa viacerí poslanci. 

14:16

Poslanec V. Vicena navrhuje doplniť program o jeden bod. Zmena programu rokovania nebola poslancami schválená. Čiže poslanci budú dnes rokovať podľa pôvodného predloženého programu. 

14:12
Začína sa zasadnutie, prítomných je 17 poslancov z 21.

Poslanci majú dnes na stole len jeden materiál.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>