Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 22.03.2018 - 13:08  

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018
14:29
Informačné materiály a správy

Inteprelácie sa skončili, prechádza sa na ďalší bod.

Hlavná kontrolórka mesta predkladá správu z kontroly. Do diskusie sa nikto neprihlásil, materiál jednohlasne schválili. 

14:27
Interpelácia poslanca Reháka

Pýta sa, či v krásne vynovenej polikline v Šali bude aj kardiológ. 

Tiež sa dopytuje, či by nebolo možné zabezpečiť, aby bolo parkovanie pred škôlkami zakázané v čase, kedy materské  školy majú prevádzkový čas. 

14:25
Interpelácie

P. Andráši 

Pýta sa, či mesto nemôže objednávať opravu mosta (povrch) od niekoho iného, keďže Slovenská správa ciest nevykonáva kvalitnú prácu. Či sa mesto nevie dohodnúť so SSC, že to mesto zabezpečí, ale SSC to samozrejme zaplatí. 

Druhá jeho interpelácia smeruje k tomu, v akom stave je údržba kruhového objazdu pri Tescu. Je to opäť v zlom stave. 

Ďalej sa zaujíma ohľadne čiernej skládky na konci ul. Komenského, či sa to nedá oplotiť. Mesto malo vyzvať majiteľa, aby nevytváral čiernu skládku. Pýta sa, akú dostalo mesto odpoveď.

Tiež sa zaujíma, o čom je projekt Smart City - chce doplniť odpoveď, ktorú dostal. 

14:25
Interpelácie

P. Andráši 

Pýta sa, či mesto nemôže objednávať opravu mosta (povrch) od niekoho iného, keďže Slovenská správa ciest nevykonáva kvalitnú prácu. Či sa mesto nevie dohodnúť so SSC, že to mesto zabezpečí, ale SSC to samozrejme zaplatí. 

Druhá jeho interpelácia smeruje k tomu, v akom stave je údržba kruhového objazdu pri Tescu. Je to opäť v zlom stave. 

Ďalej sa zaujíma ohľadne čiernej skládky na konci ul. Komenského, či sa to nedá oplotiť. Mesto malo vyzvať majiteľa, aby nevytváral čiernu skládku. Pýta sa, akú dostalo mesto odpoveď.

Tiež sa zaujíma, o čom je projekt Smart City - chce doplniť odpoveď, ktorú dostal. 

14:18

Materiál D1 je stihanutý z rokovania (prevod pozemkov - Július Benko).

Materiál sa dopĺňa o ďalší materiál - prezentáciu polyfunkčného domu na SNP ulici, je tu architekt, ktorý ju chce odprezentovať.

14:15
Primátor Šale otvára 2. tohtoročné zasadnutie

Prítomných je 17 poslancov z 21. 

13:58
O malú chvíľu sa začína 2. zasadnutie poslancov

Aj druhé tohtoročné zasadnutie sa koná v priestoroch Spoločenského domu vo Veči. Sledujte online!