Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 30.11.2017 - 14:09  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:38

František Čibrik z MsÚ Šaľa odpovedá ohľadne vývozu bioodpadu - hovorí, že sa pridal ešte jeden termín vývozu bioodpadu, 1. a 2. decembra.
 

14:37

Poslanec Kršitof hovorí, že treba uprednostniť lokality, kde chodia najmä starší ľudia - okolie nemocnice, pred kostolom, potom samozrejme pešia zóna. Uznáva, že toho bolo veľa naraz, ale navrhuje uprednostniť starších ľudí.

14:36

J. Grell interpeluje - v prvom rade gratuluje k výsledkom v krajských voľbách. Pýta sa, či je podpísaná zmluva na zimnú udržbu. Pripomienkuje stav ciest po snehovej nádielke. Odpovedá z úradu M. Políček, ktorý už od noci bol v kontakte s dodávateľom zimnej údržby. Zimná údržba vyšla do ulíc mesta v noci, po polnoci okolo jednej. Odhŕňali, pri zaparkovaných autách je to problém, najmä na chodníkoch. Políček ich kontroloval celý deň, aj v týchto chvíľach dočisťujú ulice. Teraz prestalo snežiť. Už teraz sa dohodol s dodávateľom, že v noci okolo 2 pôjdu von posýpať. Zimnú údržbu robí seredská firma. Hľadáme iného dodávateľa z nášho okolia, do januára bude službu vykonávať táto firma. Primátor dodáva, že jednoducho prišla zima, bohužiaľ je ten sneh mokrý a ťažký, je toho veľa. Tiež sa informoval počas celého dňa, ako to na cestách vyzerá. Poslanec Grell ďalej hovorí o konkrétnej mieste, kde treba urgentne odpratať roztopený sneh - hovorí o lokalite pri nemocnici, Nemocničnú ulicu.

Pýta sa aj na vývoz bioodpadu, kedy je ešte naplánovaný.

 

14:26

P. Andráši hovorí o stave Komenského ulice, pýta sa, či je možné reklamovať rekonštrukciu cesty. Ďalej sa pýta na situáciu pri záhradkách, kde je osadený transformátor, kde si ľudia robia smetisko, vynášajú tam odpad. Je to neďaleko zberného dvora. Ďalej sa pýta, čo sa kope v mestskej časti Veča.

 

14:24

Interlácia M. Reháka - pýta sa na parkovanie na Nitrianskej ulici, primátor poskytne odpoveď písomne, chce si totiž preveriť stav komunikácie s príslušnými orgánmi. Mesto totiž už podniklo nejaké kroky v tejto veci.

Interpelácia P. Andrášiho - pripomienkuje taktiež parkovanie na Nitrianskej ulice.

14:23

Začínajú sa interpelácie. Písomne podali interpeláciu traja poslanci. Ďalší poslanci sa hlásia tu, na zastupiteľstve, Prvý hovorí poslanec M. Rehák.

14:20

Prítomných je 18 poslancov, práve schválili program rokovania
 

14:10
Začína sa novembrové zasadnutie poslancov mesta

Sledujte z minúty na minútu, o čom rozhodujú a ako hlasujú.