Domov   >  Podnet pre primátora

Zriadenie dopravného zrkadla

Zriadenie dopravného zrkadla

16.10.2018 - 20:07

Igor Petro

Dobrý deň pán primátor, nakoľko na môj podnet neodpovedali pracovníci úradu, dovolil som si osloviť priamo Vás. Poprosil by som Vás o zabezpečenie zriadenia nového dopravného zrkadla pri výjazde z ulice Lužná na ulicu Hospodárska, v mestskej časti Šaľa-Veča. Tento úsek cesty, pri výjazde z ulice Lužná, je nepriehľadný a hrozí riziko dopravnej nehody.

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň. Boli sme sa pozrieť na situáciu priamo na Vami spomínané miesto. Podľa vyjadrenie dopravného inžiniera sú výhľadové pomery dostatočné a umiestnenie dopravného zrkadla nie je opodstatnené. Upozornil na parkujúce vozidlo v tesnej blízkosti križovatky, ktoré zapríčiňuje neprehľadnosť križovania pre vozidlá idúce z ľavej strany (riešenie má oporu v zákone a je možné riešiť aj príslušníkmi mestskej polície). Dopravný inžinier navrhoval zmenu dopravného značenia z pôvodného Daj prednosť v jazde na Stoj, daj prednosť v jazde, prípadne zmenu hlavnej cesty.