Domov   >  Podnet pre primátora

Sťažnosť rodičov zo ZŠ Ľ. Štúra a žiadosť o urgentné riešenie havarijného stavu

Sťažnosť rodičov zo ZŠ Ľ. Štúra a žiadosť o urgentné riešenie havarijného stavu

06.09.2017 - 12:29

Lucia Pungrčar

Vážený pán primátor, moje meno je Lucia Pungrčar, som mama žiaka II.A. triedy na ZŠ Ľ. Štúra v Šali. Tento podnet píšem v mene všetkých rodičov druháčikov, ktorých sa to týka. Berte prosím tento podnet ako sťažnosť na neprijateľné havarijné podmienky, či už v triedach alebo prislúchajúcich sociálnych zariadeniach. Sme toho názoru, že tento havarijný stav, ktorý Vám nižšie opíšem, treba urgentne a prioritne riešiť. Obraciame sa priamo na Vás, nakoľko zriaďovateľom základnej školy (ďalej len ZŠ) je práve Mesto Šaľa. Od pani riadiťeľky, resp. vedenia školy sme nedostali žiadne informácie, prečo k takémuto stavu došlo a už vôbec nie, kedy to bude vyriešené. Preto máme, obavy, či by v tomto prípade komunikácia s p. riaditeľkou mala nejaký efekt. 04.09. sa začal nový školský rok aj na ZŠ Ľ. Štúra v Šali. Odviedli sme našich tohtoročných druhákov do školy. Tento rok im boli pridelené triedy v budove Školského klubu detí. Rodičom sa naskytol priam šokujúci pohľad do triedy, kde sa majú učiť 7,8 ročné deti. Takisto tam existuje aj pedagóg, ktorý sa nutne potrebuje na svoju prácu sústrediť a neriešiť to, že niekto dobre nevidí, pretože je triede šero, či tma, lebo vonku je zamračené a to len preto, lebo v triede nie je osvetlenie!!! Z plafónu trčiace káble - príprava na osvetlenie, ktoré samozrejme chýba!!!. Je síce september a niekto môže namietať, veď nevadí, deťom bude stačiť denné osvetlenie. Rezolútne to odmietame! Tento stav je neprípustný. Priestor v triedach, kde sa učia žiaci a pôsobí tam pedagóg - je definovaný zákonom ako pracovný priestor (https://www.asb.sk/…/osvetlenie-a-elektroinstalacie/osvetle…) a osvetlenie, či už denné (prirodzené) alebo umelé, alebo ich kombinácia, má svoje zákonom dané požiadavky a normy dané vyhláškou 541/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR zo 16.08.2007 (http://www.uvzsr.sk/docs/…/541_2007_osvetlenie_pri_praci.pdf). Akékoľvek ďalšie vyjadrenie k osvetleniu v triedach by bolo v tomto momente absurdné, nakoľko tam žiadne osvetlenie nie je!!! (fotodokumentácia k nahliadnutiu v prílohe) Ďalším zahanbujúcim faktom sú toalety, soc. zariadenia. Pokiaľ sme mali možnosť vidieť, v lete prišlo k rekonštrukcii toaliet, soc. zariadení v hl. budove školy. Veľmi sme sa tomu potešili, pretože boli po hygienickej stránke vo veľmi zlom stave, o neekonomickom zachádzaní s vodou pri splachovaní, neustálom tečení vody v toaletách, kvapkajúcich vodovodných batériách ani nehovoriac. Sú to predsa zbytočne vyhodené, "odkvapkané, odtečené" financie. A opäť naše zdesenie, keď sme videli soc. zariadenia v budove ŠKD, kde sú triedy pre tohtoročných druhákov. Stav katastrofálny, opäť fotodokumentácia v prílohe! Prázdne, pokazené zásobníky na papier na ruky, chýbajúce držiaky na toaletný papier, aby sa neváľal WC papier po špinavej zemi. A budem konkrétna: Deti si majú po potrebe utierať s takýmto niečím s prepáčením zadky alebo dievčatá prirodzenie, o možné infekcie je tak v tomto prípade veľmi dobre postarané. Nehospodárne toalety. Hnusný zápach, ktorý Vám samozrejme do listu, ani do fotografií premietnuť nejde. Rozbité umývadlo. Ja sa pýtam ako človek, žena, mama, rodič: Kto by chcel v takom hnuse vykonávať potrebu? Druhá otázka: Nemusím mať dve vysoké školy, stačí použiť rozum - ak sa rekonštruovali tieto soc. zariadenia v hl. budove ZŠ, prečo nie zároveň aj v budove priľahlej? Pri jednej rekonštrukcii? Ušetrili by sa tým financie. Kto dozoroval alebo inak: kto mal dozorovať ak nie pani riaditeľka, tieto práce?? Nemusím byť fundovaný stavebný inžinier, aby som si riadne odkontrolovala práce a výsledok prác. Všetko predsa stojí peniaze, ktorých pokiaľ vieme, nie je dostatok. Ako je možné, že napr. dievč. toalety v hl. budove na druhom stupni boli v prvý školský deň nefunkčné? Chýbali napr. aj vypínače na osvetlenie, podľa informácií rodičov tam bola iba diera, vnútri káble a prelepené to bolo do kríža páskou, aby tam akože nikto nesiahal. Bezpečnosť by mala byť na prvom mieste! Na základe negatívnych skúseností z minulého roka, kedy mala byť zrekonštruovaná telocvičňa sprístupnená deťom už v októbri a žiaci sa tam dostali až vo februári sme sa rozhodli v tejto veci nejednať s pani riaditeľkou, ale priamo s Vami. Naša trpezlivosť a tolerancia dosiahla už strop.. Dobrá komunikácia by mala byť v dnešnej dobe a možnostiach komunikačných prostriedkoch samozrejmosťou. Ako rodičia očakávame, že budeme riadne a včas informovaní, ak sa niečo podobné stane, resp. budeme informovaní o alternatívnych alebo konkrétnych riešeniach. Celkovo sme vôbec na pochybách, keď vidíme, že sa pravidelne obnovuje ZŠ Krátka, Murgaša, či iné školy. O rovných podlahách, či riadnych skrinkách pre deti môžeme iba snívať. Samozrejme by sme uvítali, ak by sa naše deti učili v moderných priestoroch, ktoré zodpovedajú dnešným požiadavkám doby, ale v prvom rade treba napraviť vyššie spomínané závažné nedostatky! Sme si istí, že takýto stav nie je v súlade so žiadnymi hygienickými normami alebo vôbec v súlade so zákonom. Týmto apelujeme na Vás, ako na zriaďovateľa ZŠ, v tejto veci konať a urgentne zjednať nápravu. Inak budeme nútení posunúť našu sťažnosť na iné príslušné orgány. Veríme však, že nápravu zjednáte a to urýchlene, ide predsa o naše deti a takisto aj ich pedagógov. Vyjadrenie k našej sťažnosti nám prosím pošlite na e-mailovú adresu kopaciklucia@gmail.com. Obratom budem o ďalšom postupe informovať všetkých zainteresovaných rodičov. S úctou Rodičia a Lucia Pungrčar za druhákov ZŠ Ľ. Štúra P. S. Bohužiaľ som zistila, že k podnetu sa nedá priložiť viac ako jedna fotografia. Samozrejme, že ich máme viac. Ak by ste mi oznámili e-mailovú adresu, obratom ich Vám rada pošlem.

Oficiálne stanovisko primátora

7.9.2017 Dobrý deň, tak, ako som včera sľúbil, dnes som sa zastavil u pani riaditeľky. Práce budú zajtra, teda v piatok pokračovať, čo znamená, že sa namontujú svetlá. Do rekonštrukcie tejto školy sme v poslednom čase investovali veľa. V Základnej škole Ľ. Štúra bola realizovaná rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierskych sieti. Okrem toho sme rozšírili vybavenie telocvične - nová švédska debna, gymnastická koza na preskok s nastaviteľnou výškou, odrazový mostík s poťahom, medicinbal - plná lopta – 3 kg, švédska lavička s úchytkami 2 kusy. Som presvedčený o tom, že tieto financie sa použili na správnom mieste, veď išli na školu, ktorú navštevujú naše deti. A tie sú naša budúcnosť. 6.9.2017 Vážení rodičia, podobne ako Vám, aj nám záleží na tom, aby sa naše deti učili v dôstojných podmienkach. Zajtra ráno sa osobne zastavím za pani riaditeľkou a porozprávam sa s ňou. Na škole prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré v čo najkratšom čase budú pokračovať, teda svetlá v triede pribudnú v najbližších dňoch. Čo sa týka sociálnych zariadení, v rozpočte mesta už sú vyčlenené peniaze na ich rekonštrukciu. Na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva by mali tento zámer mesta schváliť poslanci a následne sa môžeme pustiť do opravy. Predpokladám, že sociálne zariadenia budú vynovené v roku 2018. Ďakujem za podnet, verím, že aj vďaka Vašim postrehom a pripomienkam sa nám darí robiť život v meste lepším. V budúcnosti sa na mňa pokojne môžete obrátiť aj mailom, podnety pošlite na primator@sala.sk a zároveň na info@sala.sk