Domov

Zmluvy

V tejto časti portálu www.sala.sk nájdete zverejnené zmluvy. Zmluvy je možné triediť a prehľadávať podľa kritérií dátum, číslo zmluvy, výška zmluvnej sumy, alebo ich triediť podľa abecedy, roku zverejnenia. Je možné aj vyhľadávanie v názvoch zmlúv či v názvoch zmluvných strán.

Prílohy

zmluvy 2015 - 2011

(zip - 186.57 kB)
Číslo
  
Dátum
  
Platnosť
  
Predmet
  
Zmluvná strana
  
Suma
  
49/2022
03.02.2022
20.01.2052
Résőová Edita
500 €
50/2022
03.02.2022
10.12.2022
Petro Jozef
29.87 €
75/2022
03.02.2022
25.01.2052
Dömenyová Iveta
500 €
76/2022
03.02.2022
28.01.2032
Barcúch Jaroslav
20 €
78/2022
03.02.2022
13.02.2022
Horváthová Helena
50 €
79/2022
03.02.2022
24.12.2028
Belovič Igor
16.59 €
80/2022
03.02.2022
27.10.2029
Belovič Igor
16.59 €
82/2022
04.02.2022
31.12.2022
Krajčíková Lucia
263.35 €
96/2022
04.02.2022
neuvedený
Kozlík Tomáš Ing.
10176.4 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5533495.74 €
109/2021
09.02.2022
31.12.2036
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
500000 €
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
500000 €
913/2021
10.02.2022
31.12.2022
Krajčíková Lucia
263.8 €
16/2022
10.02.2022
31.01.2023
Kuki Július
270.19 €
19/2022
10.02.2022
31.01.2023
Rácová Mariana
239.1 €
21/2022
10.02.2022
31.01.2023
Czabanyová Henrieta
185.81 €
36/2022
10.02.2022
28.02.2023
Horváth Vincent
103.96 €
37/2022
10.02.2022
28.02.2023
Lakatoš Dávid
222.01 €
J&T BANKA, a. s.
0 €
Kaigl Karol MVDr.
3300 €
Všeobecná úverová banka, a. s.
0 €
Západoslovenská distribučná, a. s.
71.1 €
46/2012
15.02.2012
12.02.2022
Ladislav Brand
29.87 €
Belovič Igor
110.3 €
Arpáš Jaroslav
120.3 €
87/2022
11.02.2022
3.2.2052
Arpáš Jaroslav
500 €
88/2022
11.02.2022
2.2.2052
Šelmeciová Eva
500 €
89/2022
11.02.2022
3.2.2052
Kostolanský Ján
500 €
Hučko Karol
115.3 €
91/2022
11.02.2022
8.7.2045
Hučko Karol
29.87 €
Juriga Jozef
130.3 €
93/2022
11.02.2022
2.7.2032
Juriga Jozef Ing.
5 €
Zatkalíková Lívia Mgr.
130.3 €
Kováč Rudolf
115.3 €
49/2012
01.03.2012
14.02.2022
Mária Kelemenová
16.59 €
119/2022
14.02.2022
neuvedený
VERÓNY OaS s. r. o.
1381097.17 €
119/2012
16.03.2012
16.02.2022
Jolana Hanáková
29.87 €
39/2022
15.02.2022
28.02.2023
Polgár Róbert, Polgárová Miroslava
316.86 €
41/2022
15.02.2022
28.02.2023
Šípoš Juraj
122.3 €

Upozornenie !

  • Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.
  • Program si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať z tejto adresy.