Domov

Zmluvy

V tejto časti portálu www.sala.sk nájdete zverejnené zmluvy. Zmluvy je možné triediť a prehľadávať podľa kritérií dátum, číslo zmluvy, výška zmluvnej sumy, alebo ich triediť podľa abecedy, roku zverejnenia. Je možné aj vyhľadávanie v názvoch zmlúv či v názvoch zmluvných strán.

Prílohy

zmluvy 2015 - 2011

(zip - 186.57 kB)
Číslo
  
Dátum
  
Platnosť
  
Predmet
  
Zmluvná strana
  
Suma
  
379/2017
20.06.2017
21.06.2018
Velebný Stanislav
0 €
423/2017
20.06.2017
21.06.2018
Ing. Pápay Juraj
0 €
376/2017
20.06.2017
21.06.2018
Janalíková Marika
0 €
374/2017
20.06.2017
21.06.2018
Čerhák Jaroslav, Čerháková Renáta Ing.
0 €
373/2017
20.06.2017
21.06.2018
Horváthová Zdenka Ing.
0 €
388/2017
20.06.2017
21.06.2018
Lachká Eva Ing.
0 €
389/2017
20.06.2017
21.06.2018
Čengelová jana Ing.
0 €
390/2017
20.06.2017
21.06.2018
Horváth Juraj Ing.
0 €
392/2017
20.06.2017
21.06.2018
Hátaš Imrich
0 €
393/2017
20.06.2017
21.06.2018
Loži Alexander Ing.
0 €
394/2017
20.06.2017
21.06.2018
Lozsi Ľudovít Ing.
0 €
395/2017
20.06.2017
21.06.2018
Fúsková Klára
0 €
399/2017
20.06.2017
21.06.2018
Szitásová Eva
0 €
401/2017
20.06.2017
21.06.2018
Jaroš Ladislav
0 €
402/2017
20.06.2017
21.06.2018
Švikruhová Mária
0 €
415/2017
20.06.2017
21.06.2018
Rehák Ladislav
0 €
416/2017
20.06.2017
21.06.2018
Korandová Margita
0 €
417/2017
20.06.2017
21.06.2018
Súdor Štefan, Súdor Štefan, Súdor Peter, Súdorová Slávka Ing.
0 €
418/2017
20.06.2017
21.06.2018
Orišková Alžbeta
0 €
419/2017
20.06.2017
21.06.2018
Andraščíková Anna
0 €
420/2017
20.06.2017
21.06.2018
Vicena František
0 €
421/2017
20.06.2017
21.06.2018
Pápayová Terézia Ing.
0 €
424/2017
20.06.2017
21.06.2018
Hátašová Anna
0 €
414/2017
20.06.2017
21.06.2018
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča
0 €
506/2017
20.06.2017
21.06.2018
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
0 €
391/2017
20.06.2017
21.06.2018
Hátaš Adrián
0 €
396/2017
20.06.2017
21.06.2018
Ronchetti Ladislav Ing.
0 €
397/2017
20.06.2017
21.06.2018
Gordanová Kamila MVDr.
0 €
398/2017
20.06.2017
21.06.2018
Siekelová Silvia RNDR.
0 €
400/2017
20.06.2017
21.06.2018
Kamenická Helena
0 €
413/2017
20.06.2017
21.06.2018
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
0 €
FT Technologies, a.s.
0 €
249/2017
22.06.2017
31.12.2017
KREATI GA spol. s r.o., SLOVMEDIA SK s.r.o.
0 €
Slovak Telekom, a.s.
0 €
535/2017
10.07.2017
-
Sláma Milan
0 €
557/2017
18.07.2017
-
DOPA- Servis, s.r.o.
0 €
547/2017
18.07.2017
-
Duslo, a.s.
0 €
548/2017
19.07.2017
-
Rehák Ladislav
0 €
549/2017
19.07.2017
-
Korandová Margita
0 €

Upozornenie !

  • Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.
  • Program si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať z tejto adresy.