sala.sk - Úradná tabuľa https://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Sat, 28 May 2022 18:06:14 GMT Sat, 28 May 2022 18:06:14 GMT sk V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA https://sala.sk/clanok/v-e-r-e-j-n-a-v-y-h-l-a-s-k-a-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania https://sala.sk/clanok/v-e-r-e-j-n-a-v-y-h-l-a-s-k-a-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Wed, 25 May 2022 08:23:00 GMT VV – Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka https://sala.sk/clanok/vv-vystavba-detskych-inkluzivnych-ihrisk-rodinka https://sala.sk/clanok/vv-vystavba-detskych-inkluzivnych-ihrisk-rodinka VV – Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka Fri, 20 May 2022 14:16:00 GMT OZNAM o odstávke dodávky tepla na ohrev TÚV z dôvodu modernizácie rozvodov tepla https://sala.sk/clanok/oznam-o-odstavke-dodavky-tepla-na-ohrev-tuv-z-dovodu-modernizacie-rozvodov-tepla https://sala.sk/clanok/oznam-o-odstavke-dodavky-tepla-na-ohrev-tuv-z-dovodu-modernizacie-rozvodov-tepla OZNAM o odstávke dodávky tepla na ohrev TÚV z dôvodu modernizácie rozvodov tepla Fri, 20 May 2022 08:38:00 GMT Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu https://sala.sk/clanok/8957-prerusenie-dodavky-vody-z-verejneho-vodovodu https://sala.sk/clanok/8957-prerusenie-dodavky-vody-z-verejneho-vodovodu Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu Fri, 20 May 2022 08:35:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ https://sala.sk/clanok/8956-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz https://sala.sk/clanok/8956-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Fri, 20 May 2022 08:27:00 GMT VV - SO 01 Viacúčelová budova LEBECO https://sala.sk/clanok/8951-vv-so-01-viacucelova-budova-lebeco https://sala.sk/clanok/8951-vv-so-01-viacucelova-budova-lebeco VV - SO 01 Viacúčelová budova LEBECO Thu, 19 May 2022 08:37:00 GMT Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou https://sala.sk/clanok/zosuladenie-emisii-nox-kotla-k5-s-legislativou https://sala.sk/clanok/zosuladenie-emisii-nox-kotla-k5-s-legislativou Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou Wed, 11 May 2022 16:44:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva https://sala.sk/clanok/8929-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva https://sala.sk/clanok/8929-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva Wed, 11 May 2022 15:27:00 GMT Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu https://sala.sk/clanok/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-skladu https://sala.sk/clanok/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-skladu Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu Wed, 11 May 2022 09:48:00 GMT Pozvánka na 3. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-3-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-2 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-3-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-2 Pozvánka na 3. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2 Mon, 09 May 2022 07:44:00 GMT Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 https://sala.sk/clanok/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 https://sala.sk/clanok/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 Thu, 05 May 2022 07:55:00 GMT VV - „Dusantox a ČOV“, https://sala.sk/clanok/8901-vv-dusantox-a-cov https://sala.sk/clanok/8901-vv-dusantox-a-cov VV - „Dusantox a ČOV“, Wed, 04 May 2022 16:08:00 GMT VV - „Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa“ https://sala.sk/clanok/8900-vv-tepelne-prepojenie-ck-31-ck-34-sala https://sala.sk/clanok/8900-vv-tepelne-prepojenie-ck-31-ck-34-sala VV - „Tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa“ Wed, 04 May 2022 16:06:00 GMT Pozvánka ekonomickej komisie https://sala.sk/clanok/8899-pozvanka-ekonomickej-komisie https://sala.sk/clanok/8899-pozvanka-ekonomickej-komisie Pozvánka ekonomickej komisie Wed, 04 May 2022 16:05:00 GMT VV - Samoobslužná umyváreň automobilov a premiestnenie čerpacej LPG stanice https://sala.sk/clanok/vv-samoobsluzna-umyvaren-automobilov-a-premiestnenie-cerpacej-lpg-stanice https://sala.sk/clanok/vv-samoobsluzna-umyvaren-automobilov-a-premiestnenie-cerpacej-lpg-stanice VV - Samoobslužná umyváreň automobilov a premiestnenie čerpacej LPG stanice Wed, 04 May 2022 09:42:00 GMT Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-4-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2022 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-4-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2022 Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022 Tue, 03 May 2022 08:29:00 GMT V piatok (29.4.2022) bude pokladňa MsKS na Partizánskej 20 zatvorená https://sala.sk/clanok/v-piatok-29-4-2022-bude-pokladna-msks-na-partizanskej-20-zatvorena https://sala.sk/clanok/v-piatok-29-4-2022-bude-pokladna-msks-na-partizanskej-20-zatvorena V piatok (29.4.2022) bude pokladňa MsKS na Partizánskej 20 zatvorená Fri, 29 Apr 2022 08:19:00 GMT Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva https://sala.sk/clanok/8877-komisie-uzemneho-planovania-vystavby-a-dopravy-pozyva https://sala.sk/clanok/8877-komisie-uzemneho-planovania-vystavby-a-dopravy-pozyva Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva Fri, 29 Apr 2022 08:18:00 GMT Spoločný školský úrad vyhlasuje nasledovné výberové konania na pozície https://sala.sk/clanok/spolocny-skolsky-urad-vyhlasuje-nasledovne-vyberove-konania-na-pozicie https://sala.sk/clanok/spolocny-skolsky-urad-vyhlasuje-nasledovne-vyberove-konania-na-pozicie Spoločný školský úrad vyhlasuje nasledovné výberové konania na pozície Thu, 28 Apr 2022 08:21:00 GMT Záverečný účet mesta Šaľa 2021 https://sala.sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta-sala-2021 https://sala.sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta-sala-2021 Záverečný účet mesta Šaľa 2021 Wed, 27 Apr 2022 16:57:00 GMT Oznámenia o zámeroch mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa https://sala.sk/clanok/8863-oznamenia-o-zameroch-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela https://sala.sk/clanok/8863-oznamenia-o-zameroch-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Oznámenia o zámeroch mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Tue, 26 Apr 2022 08:22:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti https://sala.sk/clanok/8851-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti https://sala.sk/clanok/8851-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti Mon, 25 Apr 2022 08:29:00 GMT SO 01 Viacúčelová budova LEBECO https://sala.sk/clanok/so-01-viacucelova-budova-lebeco https://sala.sk/clanok/so-01-viacucelova-budova-lebeco SO 01 Viacúčelová budova LEBECO Thu, 21 Apr 2022 15:42:00 GMT Zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali https://sala.sk/clanok/zasadnutie-komisie-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali https://sala.sk/clanok/zasadnutie-komisie-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali Zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali Thu, 14 Apr 2022 14:08:00 GMT Rozhodnutie - Čpavok 4 https://sala.sk/clanok/rozhodnutie-cpavok-4 https://sala.sk/clanok/rozhodnutie-cpavok-4 Rozhodnutie - Čpavok 4 Tue, 12 Apr 2022 11:43:00 GMT VV - Dusantox a ČOV https://sala.sk/clanok/vv-dusantox-a-cov https://sala.sk/clanok/vv-dusantox-a-cov VV - Dusantox a ČOV Wed, 06 Apr 2022 16:17:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva https://sala.sk/clanok/8814-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva https://sala.sk/clanok/8814-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva Wed, 06 Apr 2022 14:40:00 GMT FTTH KBV SA Púpavy https://sala.sk/clanok/ftth-kbv-sa-pupavy https://sala.sk/clanok/ftth-kbv-sa-pupavy FTTH KBV SA Púpavy Wed, 06 Apr 2022 07:25:00 GMT VV - Obytná zóna – “KÚRIA I“ https://sala.sk/clanok/8804-vv-obytna-zona-kuria-i https://sala.sk/clanok/8804-vv-obytna-zona-kuria-i VV - Obytná zóna – “KÚRIA I“ Tue, 05 Apr 2022 11:22:00 GMT Pracovná pozícia - SOCIÁLNY PRACOVNÍK https://sala.sk/clanok/pracovna-pozicia-socialny-pracovnik https://sala.sk/clanok/pracovna-pozicia-socialny-pracovnik Pracovná pozícia - SOCIÁLNY PRACOVNÍK Fri, 01 Apr 2022 13:05:00 GMT