sala.sk - Úradná tabuľa https://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Tue, 25 Jun 2024 13:03:00 GMT Tue, 25 Jun 2024 13:03:00 GMT sk Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV https://sala.sk/clanok/9524-vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-ecv https://sala.sk/clanok/9524-vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-ecv Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV Mon, 24 Jun 2024 10:30:00 GMT VV - DS_Šaľa, Partizánska TS0834-008, VNK, TS, NNK https://sala.sk/clanok/vv-ds-sala-partizanska-ts0834-008-vnk-ts-nnk https://sala.sk/clanok/vv-ds-sala-partizanska-ts0834-008-vnk-ts-nnk VV - DS_Šaľa, Partizánska TS0834-008, VNK, TS, NNK Fri, 21 Jun 2024 09:26:00 GMT Prerušenie distribúcie elektriny dňa 08. 07. 2024 – Kráľovská, SNP, Štúrova https://sala.sk/clanok/prerusenie-distribucie-elektriny-dna-08-07-2024-kralovska-snp-sturova https://sala.sk/clanok/prerusenie-distribucie-elektriny-dna-08-07-2024-kralovska-snp-sturova Prerušenie distribúcie elektriny dňa 08. 07. 2024 – Kráľovská, SNP, Štúrova Tue, 18 Jun 2024 17:47:00 GMT MeT Šaľa, Tepelné prepojenie CK31-34 - oznámenie https://sala.sk/clanok/met-sala-tepelne-prepojenie-ck31-34-oznamenie https://sala.sk/clanok/met-sala-tepelne-prepojenie-ck31-34-oznamenie MeT Šaľa, Tepelné prepojenie CK31-34 - oznámenie Mon, 17 Jun 2024 08:33:00 GMT Prerušenie distribúcie elektriny dňa 04. 07. 2024, Agátová, Jánošíková, Kráľovská, SNP, Švermova https://sala.sk/clanok/prerusenie-distribucie-elektriny-dna-04-07-2024-agatova-janosikova-kralovska-snp-svermova https://sala.sk/clanok/prerusenie-distribucie-elektriny-dna-04-07-2024-agatova-janosikova-kralovska-snp-svermova Prerušenie distribúcie elektriny dňa 04. 07. 2024, Agátová, Jánošíková, Kráľovská, SNP, Švermova Mon, 17 Jun 2024 08:28:00 GMT Zápisnice okrskových volebných komisií - voľby do EP https://sala.sk/clanok/zapisnice-okrskovych-volebnych-komisii-volby-do-ep https://sala.sk/clanok/zapisnice-okrskovych-volebnych-komisii-volby-do-ep Zápisnice okrskových volebných komisií - voľby do EP Mon, 10 Jun 2024 10:21:00 GMT Mestský úrad bude dňa 14. júna 2024 zatvorený! https://sala.sk/clanok/mestsky-urad-bude-dna-14-juna-2024-zatvoreny https://sala.sk/clanok/mestsky-urad-bude-dna-14-juna-2024-zatvoreny Mestský úrad bude dňa 14. júna 2024 zatvorený! Mon, 10 Jun 2024 08:02:00 GMT Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti vás pozýva, 11.6.2024 https://sala.sk/clanok/komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-vas-pozyva-11-6-2024 https://sala.sk/clanok/komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-vas-pozyva-11-6-2024 Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti vás pozýva, 11.6.2024 Fri, 07 Jun 2024 13:31:00 GMT Výstavba objektu zariadenia podporovaného bývania v Šali“ – Územné rozhodnutie https://sala.sk/clanok/vystavba-objektu-zariadenia-podporovaneho-byvania-v-sali-uzemne-rozhodnutie https://sala.sk/clanok/vystavba-objektu-zariadenia-podporovaneho-byvania-v-sali-uzemne-rozhodnutie Výstavba objektu zariadenia podporovaného bývania v Šali“ – Územné rozhodnutie Wed, 05 Jun 2024 14:41:00 GMT Západoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny – 20. 06. 2024 https://sala.sk/clanok/zapadoslovenska-distribucna-a-s-prerusenie-distribucie-elektriny-20-06-2024 https://sala.sk/clanok/zapadoslovenska-distribucna-a-s-prerusenie-distribucie-elektriny-20-06-2024 Západoslovenská distribučná, a. s. - Prerušenie distribúcie elektriny – 20. 06. 2024 Wed, 05 Jun 2024 09:23:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, 10.06.2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-10-06-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-10-06-2024 Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, 10.06.2024 Mon, 03 Jun 2024 09:59:00 GMT Pozvánka na 10.zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2, 5.6.2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-10-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-2-5-6-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-10-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-2-5-6-2024 Pozvánka na 10.zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2, 5.6.2024 Mon, 03 Jun 2024 08:02:00 GMT Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva dňa 6.6.2024 https://sala.sk/clanok/komisia-uzemneho-planovania-vystavby-a-dopravy-pozyva-dna-6-6-2024 https://sala.sk/clanok/komisia-uzemneho-planovania-vystavby-a-dopravy-pozyva-dna-6-6-2024 Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva dňa 6.6.2024 Fri, 31 May 2024 13:28:00 GMT VV - multifunkčné ihrisko K-PARK https://sala.sk/clanok/vv-multifunkcne-ihrisko-k-park https://sala.sk/clanok/vv-multifunkcne-ihrisko-k-park VV - multifunkčné ihrisko K-PARK Fri, 31 May 2024 13:27:00 GMT Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ 4.6.2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-komisiu-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz-4-6-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-komisiu-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz-4-6-2024 Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ 4.6.2024 Fri, 31 May 2024 13:23:00 GMT Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie 5.6.2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-ekonomickej-komisie-5-6-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-ekonomickej-komisie-5-6-2024 Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie 5.6.2024 Fri, 31 May 2024 13:22:00 GMT Uznesenie k záverečnému účtu mesta šaľa za rok 2023 https://sala.sk/clanok/uznesenie-k-zaverecnemu-uctu-mesta-sala-za-rok-2023 https://sala.sk/clanok/uznesenie-k-zaverecnemu-uctu-mesta-sala-za-rok-2023 Uznesenie k záverečnému účtu mesta šaľa za rok 2023 Wed, 29 May 2024 09:37:00 GMT 1. úprave rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024 https://sala.sk/clanok/1-uprave-rozpoctu-mesta-sala-na-rok-2024 https://sala.sk/clanok/1-uprave-rozpoctu-mesta-sala-na-rok-2024 1. úprave rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024 Wed, 29 May 2024 09:34:00 GMT Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa na II. polrok 2024 https://sala.sk/clanok/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mesta-sala-na-ii-polrok-2024 https://sala.sk/clanok/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mesta-sala-na-ii-polrok-2024 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa na II. polrok 2024 Wed, 29 May 2024 09:30:00 GMT IBV Šaľa – Veča – Lokalita Hospodárska https://sala.sk/clanok/ibv-sala-veca-lokalita-hospodarska https://sala.sk/clanok/ibv-sala-veca-lokalita-hospodarska IBV Šaľa – Veča – Lokalita Hospodárska Tue, 28 May 2024 14:52:00 GMT Elektrické rozvody - Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča https://sala.sk/clanok/elektricke-rozvody-novy-stavebny-obvod-pre-individualnu-vystavbu-rodinnych-domov-ubytovne-a-zahradne-centrum-v-sali-m-c-veca https://sala.sk/clanok/elektricke-rozvody-novy-stavebny-obvod-pre-individualnu-vystavbu-rodinnych-domov-ubytovne-a-zahradne-centrum-v-sali-m-c-veca Elektrické rozvody - Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča Tue, 28 May 2024 08:14:00 GMT Predĺženie platnosti stavebného povolenia - tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa https://sala.sk/clanok/predlzenie-platnosti-stavebneho-povolenia-tepelne-prepojenie-ck-31-ck-34-sala https://sala.sk/clanok/predlzenie-platnosti-stavebneho-povolenia-tepelne-prepojenie-ck-31-ck-34-sala Predĺženie platnosti stavebného povolenia - tepelné prepojenie CK 31 – CK 34, Šaľa Mon, 27 May 2024 13:53:00 GMT Informovanie verejnosti - Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO https://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-uzatvorenie-a-rekultivacia-skladky-odpadov-rsto https://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-uzatvorenie-a-rekultivacia-skladky-odpadov-rsto Informovanie verejnosti - Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO Mon, 27 May 2024 13:51:00 GMT VV - Plyn - Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča https://sala.sk/clanok/vv-plyn-novy-stavebny-obvod-pre-individualnu-vystavbu-rodinnych-domov-ubytovne-a-zahradne-centrum-v-sali-m-c-veca https://sala.sk/clanok/vv-plyn-novy-stavebny-obvod-pre-individualnu-vystavbu-rodinnych-domov-ubytovne-a-zahradne-centrum-v-sali-m-c-veca VV - Plyn - Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča Fri, 24 May 2024 10:17:00 GMT Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu / zabezpečovanie ochrany zvierat https://sala.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-zabezpecovanie-ochrany-zvierat https://sala.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-zabezpecovanie-ochrany-zvierat Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu / zabezpečovanie ochrany zvierat Fri, 24 May 2024 10:14:00 GMT Informovanie verejnosti - Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa https://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-rekonstrukcia-uzla-cistenia-spalin-a-stacacieho-miesta-na-spalovni-odpadov-v-duslo-a-s-sala https://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-rekonstrukcia-uzla-cistenia-spalin-a-stacacieho-miesta-na-spalovni-odpadov-v-duslo-a-s-sala Informovanie verejnosti - Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a.s. Šaľa Fri, 24 May 2024 10:09:00 GMT VV - Stavebné úpravy vstupov do bytového domu č. 571/8, 10, 12 na ul. V. Šrobára v Šali https://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-vstupov-do-bytoveho-domu-c-571-8-10-12-na-ul-v-srobara-v-sali https://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-vstupov-do-bytoveho-domu-c-571-8-10-12-na-ul-v-srobara-v-sali VV - Stavebné úpravy vstupov do bytového domu č. 571/8, 10, 12 na ul. V. Šrobára v Šali Fri, 24 May 2024 09:50:00 GMT Oznámenie - ZSE, Balog-Prílepok VN prípojka, Trafostanica, NN rozvody https://sala.sk/clanok/oznamenie-zse-balog-prilepok-vn-pripojka-trafostanica-nn-rozvody https://sala.sk/clanok/oznamenie-zse-balog-prilepok-vn-pripojka-trafostanica-nn-rozvody Oznámenie - ZSE, Balog-Prílepok VN prípojka, Trafostanica, NN rozvody Wed, 22 May 2024 13:36:00 GMT Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva, 29.05.2024 https://sala.sk/clanok/komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-29-05-2024 https://sala.sk/clanok/komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-29-05-2024 Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva, 29.05.2024 Wed, 22 May 2024 13:35:00 GMT Komisia školstva pri MsZ V Šali pozýva, 04.06.2024 https://sala.sk/clanok/komisia-skolstva-pri-msz-v-sali-pozyva-04-06-2024 https://sala.sk/clanok/komisia-skolstva-pri-msz-v-sali-pozyva-04-06-2024 Komisia školstva pri MsZ V Šali pozýva, 04.06.2024 Wed, 22 May 2024 13:33:00 GMT