sala.sk - Úradná tabuľa https://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Sun, 19 Sep 2021 12:29:08 GMT Sun, 19 Sep 2021 12:29:08 GMT sk P O Z V Á N K A na 3. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2 v roku 2021 https://sala.sk/clanok/p-o-z-v-a-n-k-a-na-3-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-2-v-roku-2021 https://sala.sk/clanok/p-o-z-v-a-n-k-a-na-3-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-2-v-roku-2021 P O Z V Á N K A na 3. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2 v roku 2021 Fri, 17 Sep 2021 09:28:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti https://sala.sk/clanok/8139-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti https://sala.sk/clanok/8139-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti Thu, 16 Sep 2021 07:55:00 GMT Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie https://sala.sk/clanok/8137-pozvanka-na-zasadnutie-ekonomickej-komisie https://sala.sk/clanok/8137-pozvanka-na-zasadnutie-ekonomickej-komisie Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie Tue, 14 Sep 2021 14:07:00 GMT VV - SO 01 Viacúčelová budova LEBECO https://sala.sk/clanok/vv-so-01-viacucelova-budova-lebeco https://sala.sk/clanok/vv-so-01-viacucelova-budova-lebeco VV - SO 01 Viacúčelová budova LEBECO Wed, 08 Sep 2021 13:20:00 GMT Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení na pripomienkovanie https://sala.sk/clanok/8102-zverejnene-navrhy-vseobecne-zavaeznych-nariadeni-na-pripomienkovanie https://sala.sk/clanok/8102-zverejnene-navrhy-vseobecne-zavaeznych-nariadeni-na-pripomienkovanie Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení na pripomienkovanie Wed, 08 Sep 2021 12:29:00 GMT Hlasitá skúška sirén https://sala.sk/clanok/8101-hlasita-skuska-siren https://sala.sk/clanok/8101-hlasita-skuska-siren Hlasitá skúška sirén Wed, 08 Sep 2021 12:08:00 GMT Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti https://sala.sk/clanok/8100-prerusenie-distribucie-elektriny-oboznamenie-verejnosti https://sala.sk/clanok/8100-prerusenie-distribucie-elektriny-oboznamenie-verejnosti Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti Wed, 08 Sep 2021 10:51:00 GMT Oznámenia o zámeroch mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa https://sala.sk/clanok/8099-oznamenia-o-zameroch-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela https://sala.sk/clanok/8099-oznamenia-o-zameroch-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Oznámenia o zámeroch mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 08 Sep 2021 10:50:00 GMT Kamil Ment - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny https://sala.sk/clanok/kamil-ment-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny https://sala.sk/clanok/kamil-ment-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny Kamil Ment - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Wed, 08 Sep 2021 10:48:00 GMT Komisie ÚPVD pozýva https://sala.sk/clanok/komisie-upvd-pozyva https://sala.sk/clanok/komisie-upvd-pozyva Komisie ÚPVD pozýva Tue, 07 Sep 2021 13:55:00 GMT Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny https://sala.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny https://sala.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Tue, 07 Sep 2021 08:01:00 GMT Prerušenie distribúcie elektriny _ oboznámenie verejnosti https://sala.sk/clanok/prerusenie-distribucie-elektriny-oboznamenie-verejnosti https://sala.sk/clanok/prerusenie-distribucie-elektriny-oboznamenie-verejnosti Prerušenie distribúcie elektriny _ oboznámenie verejnosti Wed, 25 Aug 2021 15:05:00 GMT Šaľa Komenského NN rozvody https://sala.sk/clanok/8059-sala-komenskeho-nn-rozvody https://sala.sk/clanok/8059-sala-komenskeho-nn-rozvody Šaľa Komenského NN rozvody Mon, 23 Aug 2021 15:25:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali https://sala.sk/clanok/8058-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali https://sala.sk/clanok/8058-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali Mon, 23 Aug 2021 15:18:00 GMT Výberové konanie - jedno pracovné miesto odborného pracovníka nízkoprahového denného centra (NDC). https://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-jedno-pracovne-miesto-odborneho-pracovnika-nizkoprahoveho-denneho-centra-ndc https://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-jedno-pracovne-miesto-odborneho-pracovnika-nizkoprahoveho-denneho-centra-ndc Výberové konanie - jedno pracovné miesto odborného pracovníka nízkoprahového denného centra (NDC). Mon, 23 Aug 2021 15:17:00 GMT Dalibor Sajdák a Valéria Sajdáková - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny https://sala.sk/clanok/dalibor-sajdak-a-valeria-sajdakova-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny https://sala.sk/clanok/dalibor-sajdak-a-valeria-sajdakova-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny Dalibor Sajdák a Valéria Sajdáková - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Mon, 23 Aug 2021 15:13:00 GMT Zberný dvor bude dnes 19. augusta 2021 (štvrtok) zatvorený od 12,00 hodiny z technických príčin. https://sala.sk/clanok/zberny-dvor-bude-dnes-19-augusta-2021-stvrtok-zatvoreny-od-12-00-hodiny-z-technickych-pricin https://sala.sk/clanok/zberny-dvor-bude-dnes-19-augusta-2021-stvrtok-zatvoreny-od-12-00-hodiny-z-technickych-pricin Zberný dvor bude dnes 19. augusta 2021 (štvrtok) zatvorený od 12,00 hodiny z technických príčin. Thu, 19 Aug 2021 14:16:00 GMT Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií na bytovom dome č. 558 v Šali https://sala.sk/clanok/dodatocna-realizacia-prefabrikovanych-lodzii-na-bytovom-dome-c-558-v-sali https://sala.sk/clanok/dodatocna-realizacia-prefabrikovanych-lodzii-na-bytovom-dome-c-558-v-sali Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií na bytovom dome č. 558 v Šali Wed, 18 Aug 2021 09:42:00 GMT VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – pedagogický asistent https://sala.sk/clanok/volne-pracovne-miesto-pedagogicky-asistent https://sala.sk/clanok/volne-pracovne-miesto-pedagogicky-asistent VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – pedagogický asistent Tue, 17 Aug 2021 14:38:00 GMT VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ASISTENT UČITEĽA https://sala.sk/clanok/volne-pracovne-miesto-asistent-ucitela https://sala.sk/clanok/volne-pracovne-miesto-asistent-ucitela VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ASISTENT UČITEĽA Tue, 17 Aug 2021 14:38:00 GMT Zhromaždenie obyvateľov mesta Šaľa na deň 19.08.2021 o 15.00 h na ulici Nitrianska (na parkovisku Tesca Hypermarket Šaľa – Veča – pri okružnej križovatke) https://sala.sk/clanok/zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sala-na-den-19-08-2021-o-15-00-h-na-ulici-nitrianska-na-parkovisku-tesca-hypermarket-sala-veca-pri-okruznej-krizovatke https://sala.sk/clanok/zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sala-na-den-19-08-2021-o-15-00-h-na-ulici-nitrianska-na-parkovisku-tesca-hypermarket-sala-veca-pri-okruznej-krizovatke Zhromaždenie obyvateľov mesta Šaľa na deň 19.08.2021 o 15.00 h na ulici Nitrianska (na parkovisku Tesca Hypermarket Šaľa – Veča – pri okružnej križovatke) Mon, 16 Aug 2021 10:09:00 GMT VV - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami https://sala.sk/clanok/8035-vv-rodinny-dom-s-tromi-bytovymi-jednotkami https://sala.sk/clanok/8035-vv-rodinny-dom-s-tromi-bytovymi-jednotkami VV - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami Fri, 13 Aug 2021 09:25:00 GMT Hlasitá skúška sirén https://sala.sk/clanok/8028-hlasita-skuska-siren https://sala.sk/clanok/8028-hlasita-skuska-siren Hlasitá skúška sirén Wed, 11 Aug 2021 08:49:00 GMT Stavebné povolenie - Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ od km 0,000 – do km 3,000 https://sala.sk/clanok/8024-stavebne-povolenie-cesta-i-75-sala-obchvat-od-km-0-000-do-km-3-000 https://sala.sk/clanok/8024-stavebne-povolenie-cesta-i-75-sala-obchvat-od-km-0-000-do-km-3-000 Stavebné povolenie - Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ od km 0,000 – do km 3,000 Mon, 09 Aug 2021 15:03:00 GMT František Gyurovszky - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny https://sala.sk/clanok/frantisek-gyurovszky-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny https://sala.sk/clanok/frantisek-gyurovszky-informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny František Gyurovszky - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Thu, 05 Aug 2021 14:58:00 GMT Mimoriadne núdzové opatrenia https://sala.sk/clanok/mimoriadne-nudzove-opatrenia https://sala.sk/clanok/mimoriadne-nudzove-opatrenia Mimoriadne núdzové opatrenia Thu, 05 Aug 2021 10:56:00 GMT DUSLO - informovanie verejnosti https://sala.sk/clanok/duslo-informovanie-verejnosti https://sala.sk/clanok/duslo-informovanie-verejnosti DUSLO - informovanie verejnosti Mon, 02 Aug 2021 09:21:00 GMT Výzva na predloženie cenovej ponuky na krátkodobý podnájom medzihrádzového priestoru https://sala.sk/clanok/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-na-kratkodoby-podnajom-medzihradzoveho-priestoru https://sala.sk/clanok/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-na-kratkodoby-podnajom-medzihradzoveho-priestoru Výzva na predloženie cenovej ponuky na krátkodobý podnájom medzihrádzového priestoru Tue, 27 Jul 2021 17:48:00 GMT Mestský úrad dňa 29. júla od 12.00 ZATVORENÝ https://sala.sk/clanok/mestsky-urad-dna-29-jula-od-12-00-zatvoreny https://sala.sk/clanok/mestsky-urad-dna-29-jula-od-12-00-zatvoreny Mestský úrad dňa 29. júla od 12.00 ZATVORENÝ Tue, 27 Jul 2021 17:47:00 GMT Domov dôchodcov - upravuje návštevné dni od 01.08.2021 do 15.08.2021 https://sala.sk/clanok/domov-dochodcov-upravuje-navstevne-dni-od-01-08-2021-do-15-08-2021 https://sala.sk/clanok/domov-dochodcov-upravuje-navstevne-dni-od-01-08-2021-do-15-08-2021 Domov dôchodcov - upravuje návštevné dni od 01.08.2021 do 15.08.2021 Mon, 26 Jul 2021 10:05:00 GMT