sala.sk - Úradná tabuľa https://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Tue, 27 Feb 2024 10:17:50 GMT Tue, 27 Feb 2024 10:17:50 GMT sk Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV https://sala.sk/clanok/9524-vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-ecv https://sala.sk/clanok/9524-vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-ecv Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV Mon, 26 Feb 2024 13:10:00 GMT VV - Dažďová kanalizácia – zmena č. 1 Bytový dom súp. č. 2112, Šaľa https://sala.sk/clanok/vv-dazdova-kanalizacia-zmena-c-1-bytovy-dom-sup-c-2112-sala https://sala.sk/clanok/vv-dazdova-kanalizacia-zmena-c-1-bytovy-dom-sup-c-2112-sala VV - Dažďová kanalizácia – zmena č. 1 Bytový dom súp. č. 2112, Šaľa Fri, 23 Feb 2024 11:01:00 GMT Správne konanie – Kamil Dobiš, ul. Staničná – výrub drevín https://sala.sk/clanok/spravne-konanie-kamil-dobis-ul-stanicna-vyrub-drevin https://sala.sk/clanok/spravne-konanie-kamil-dobis-ul-stanicna-vyrub-drevin Správne konanie – Kamil Dobiš, ul. Staničná – výrub drevín Wed, 21 Feb 2024 13:38:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, 27.2.2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-27-2-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-27-2-2024 Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, 27.2.2024 Tue, 20 Feb 2024 15:08:00 GMT Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa https://sala.sk/clanok/10743-centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala https://sala.sk/clanok/10743-centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa Tue, 20 Feb 2024 09:02:00 GMT Výrub drevín - Peter Miťko https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-peter-mitko https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-peter-mitko Výrub drevín - Peter Miťko Mon, 19 Feb 2024 12:54:00 GMT Výrub drevín - Mikuláš Pozsonyi, Štefan Pozsonyi , Jozef Visokai https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-mikulas-pozsonyi-stefan-pozsonyi-jozef-visokai https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-mikulas-pozsonyi-stefan-pozsonyi-jozef-visokai Výrub drevín - Mikuláš Pozsonyi, Štefan Pozsonyi , Jozef Visokai Fri, 16 Feb 2024 16:13:00 GMT Zápisnica zo zasadnutia členov výboru mestskej časti č. 3, 13.02.2024 https://sala.sk/clanok/10724-zapisnica-zo-zasadnutia-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-3-13-02-2024 https://sala.sk/clanok/10724-zapisnica-zo-zasadnutia-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-3-13-02-2024 Zápisnica zo zasadnutia členov výboru mestskej časti č. 3, 13.02.2024 Thu, 15 Feb 2024 08:29:00 GMT Pracovné pozície - ZŠ s MŠ J. Murgaša_Učiteľ 2. stupeň https://sala.sk/clanok/pracovne-pozicie-zs-s-ms-j-murgasa-ucitel-2-stupen https://sala.sk/clanok/pracovne-pozicie-zs-s-ms-j-murgasa-ucitel-2-stupen Pracovné pozície - ZŠ s MŠ J. Murgaša_Učiteľ 2. stupeň Wed, 14 Feb 2024 15:53:00 GMT Výrub drevín - Ing. Elena Bučková a Martina Bučková https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-ing-elena-buckova-a-martina-buckova https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-ing-elena-buckova-a-martina-buckova Výrub drevín - Ing. Elena Bučková a Martina Bučková Wed, 14 Feb 2024 15:50:00 GMT VV - obytná zóna Kúria II https://sala.sk/clanok/vv-obytna-zona-kuria-ii https://sala.sk/clanok/vv-obytna-zona-kuria-ii VV - obytná zóna Kúria II Tue, 13 Feb 2024 09:07:00 GMT Výrub drevín - František Liptai a Oľga Liptaiová https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-frantisek-liptai-a-olga-liptaiova https://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-frantisek-liptai-a-olga-liptaiova Výrub drevín - František Liptai a Oľga Liptaiová Tue, 13 Feb 2024 09:03:00 GMT Pozvánka na 8. zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2 /VMČ 2/, 14. 2. 2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-8-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-2-vmc-2-14-2-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-8-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-2-vmc-2-14-2-2024 Pozvánka na 8. zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2 /VMČ 2/, 14. 2. 2024 Mon, 12 Feb 2024 12:37:00 GMT Pozvánka na 9. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3 dňa 13.2.2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-9-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-3-dna-13-2-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-9-zasadnutie-clenov-vyboru-mestskej-casti-c-3-dna-13-2-2024 Pozvánka na 9. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3 dňa 13.2.2024 Fri, 09 Feb 2024 11:15:00 GMT Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Šali https://sala.sk/clanok/oznamenie-o-nastupeni-nahradnika-za-poslanca-mestskeho-zastupitelstva-v-sali https://sala.sk/clanok/oznamenie-o-nastupeni-nahradnika-za-poslanca-mestskeho-zastupitelstva-v-sali Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Šali Thu, 08 Feb 2024 12:46:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie mládeže a športu dňa 12.2.2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-mladeze-a-sportu-dna-12-2-2024 https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-mladeze-a-sportu-dna-12-2-2024 Pozvánka na zasadnutie komisie mládeže a športu dňa 12.2.2024 Wed, 07 Feb 2024 13:57:00 GMT Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ https://sala.sk/clanok/10683-pozvanka-na-komisiu-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz https://sala.sk/clanok/10683-pozvanka-na-komisiu-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Mon, 05 Feb 2024 10:32:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky https://sala.sk/clanok/10682-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky https://sala.sk/clanok/10682-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky Mon, 05 Feb 2024 10:27:00 GMT Pozvánka na ekonomickú komisiu https://sala.sk/clanok/10680-pozvanka-na-ekonomicku-komisiu https://sala.sk/clanok/10680-pozvanka-na-ekonomicku-komisiu Pozvánka na ekonomickú komisiu Fri, 02 Feb 2024 14:09:00 GMT Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva https://sala.sk/clanok/10678-komisia-uzemneho-planovania-vystavby-a-dopravy-pozyva https://sala.sk/clanok/10678-komisia-uzemneho-planovania-vystavby-a-dopravy-pozyva Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva Thu, 01 Feb 2024 14:30:00 GMT Výrobné haly - Šaľa - KP-TEC SLOVAKIA https://sala.sk/clanok/vyrobne-haly-sala-kp-tec-slovakia https://sala.sk/clanok/vyrobne-haly-sala-kp-tec-slovakia Výrobné haly - Šaľa - KP-TEC SLOVAKIA Thu, 01 Feb 2024 13:38:00 GMT Informácie o správnych konaniach - výrub drevín - Ing. Ladislav Mitošinka a Helena Mitošinka https://sala.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-vyrub-drevin-ing-ladislav-mitosinka-a-helena-mitosinka https://sala.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-vyrub-drevin-ing-ladislav-mitosinka-a-helena-mitosinka Informácie o správnych konaniach - výrub drevín - Ing. Ladislav Mitošinka a Helena Mitošinka Thu, 01 Feb 2024 08:49:00 GMT Oznámenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa https://sala.sk/clanok/10674-oznamenia-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela https://sala.sk/clanok/10674-oznamenia-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Oznámenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 31 Jan 2024 17:49:00 GMT VV - Parkovisko COOP Jednota, B. Nemcovej, Šaľa https://sala.sk/clanok/10673-vv-parkovisko-coop-jednota-b-nemcovej-sala https://sala.sk/clanok/10673-vv-parkovisko-coop-jednota-b-nemcovej-sala VV - Parkovisko COOP Jednota, B. Nemcovej, Šaľa Wed, 31 Jan 2024 17:46:00 GMT Informácie o správnych konaniach - výrub drevín - Anna Karafová a Tibor Karafa https://sala.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-vyrub-drevin-anna-karafova-a-tibor-karafa https://sala.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-vyrub-drevin-anna-karafova-a-tibor-karafa Informácie o správnych konaniach - výrub drevín - Anna Karafová a Tibor Karafa Wed, 31 Jan 2024 09:14:00 GMT Návrh VZN č. .../2024, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zar https://sala.sk/clanok/10668-navrh-vzn-c-2024-ktorym-sa-zrusuje-vseobecne-zavaezne-nariadenie-c-1-2023-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-na-ziaka-zakladnej-umeleckej-skoly-dieta-materskej-skoly-alebo-dieta-a-ziaka-skolskeho-zar https://sala.sk/clanok/10668-navrh-vzn-c-2024-ktorym-sa-zrusuje-vseobecne-zavaezne-nariadenie-c-1-2023-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-na-ziaka-zakladnej-umeleckej-skoly-dieta-materskej-skoly-alebo-dieta-a-ziaka-skolskeho-zar Návrh VZN č. .../2024, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zar Mon, 29 Jan 2024 14:10:00 GMT Pracovná pozícia - Učiteľ/ka 1.stupňa ZŠ, Učiteľ/ka 2.stupňa ZŠ https://sala.sk/clanok/pracovna-pozicia-ucitel-ka-1-stupna-zs-ucitel-ka-2-stupna-zs https://sala.sk/clanok/pracovna-pozicia-ucitel-ka-1-stupna-zs-ucitel-ka-2-stupna-zs Pracovná pozícia - Učiteľ/ka 1.stupňa ZŠ, Učiteľ/ka 2.stupňa ZŠ Wed, 24 Jan 2024 08:20:00 GMT Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Veča, Hliník https://sala.sk/clanok/10656-rekonstrukcia-plynovodov-sala-veca-hlinik https://sala.sk/clanok/10656-rekonstrukcia-plynovodov-sala-veca-hlinik Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Veča, Hliník Wed, 24 Jan 2024 08:13:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti https://sala.sk/clanok/10649-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti https://sala.sk/clanok/10649-pozvanka-na-zasadnutie-komisie-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti Thu, 18 Jan 2024 13:19:00 GMT Informovanie verejnosti - UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue https://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-ugl-dam-dammag-adblue https://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-ugl-dam-dammag-adblue Informovanie verejnosti - UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue Thu, 18 Jan 2024 13:13:00 GMT