Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
22.05.2017
Miloš Rehák
31.03.2017
Peter Hlavatý
31.03.2017
RSDr. Peter Gomboš
15.02.2017
Ing. Róbert Andráši
10.02.2017
Ing. Gabriela Lacková
10.02.2017
Ing. Peter Andráši
10.11.2016
Ing. Peter Jaroš
07.07.2016
Ing. Peter Andráši
21.04.2016
Ing. Gabriela Lacková
05.04.2016
Miroslav Gera