Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
10.11.2016
Ing. Peter Jaroš
07.07.2016
Ing. Peter Andráši
21.04.2016
Ing. Gabriela Lacková
05.04.2016
Miroslav Gera
11.02.2016
Mgr. Jozef Varsányi
11.02.2016
Ing. Michael Angelov
11.02.2016
Ing. Peter Jaroš
11.12.2015
Ing. Marián Krištof
05.11.2015
Ing. Peter Andráši
01.10.2015
Milena Veresová
20.08.2015
Róbert Tölgyesi