SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 21.12.2023 Predsedajúci: Mgr. Belický
15:02:00uvod
15:02:53Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
15:03:37Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
15:05:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
15:06:349. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023 dňa 21. decembra 2023
15:06:43C 1/9/2023 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
15:06:45Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:09:39Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
15:11:44Čibrik1Diskusia
15:22:48Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:26:21Čibrik1Diskusia
15:26:49Gomboš1Diskusia
15:28:42Čibrik1Diskusia
15:30:14Torišková1Diskusia
15:31:21Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:41:15Čibrik1Diskusia
15:45:51Tölgyesi1Diskusia
15:47:04Lehocká1Diskusia