SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasadnutie MsZ V Šali v roku 2023
 
Dátum konania: 28.08.2023 Predsedajúci: Mgr. Belický
17:00:43uvod
17:04:341. Návrh na navýšenie kontokorentného úveru - materiál číslo C 1/5/2023 predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
17:10:58Čibrik1Diskusia
17:21:27P. Andráši1Diskusia
17:29:08Čibrik1Diskusia
17:32:32Lehocká1Diskusia
17:34:08Benkovič1Diskusia
17:35:09P. Andráši1Diskusia