SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 24.11.2022 Predsedajúci: Mgr. Belický
15:43:30uvod
15:49:217. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
15:50:038. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
15:50:439. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
15:52:149. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
15:52:4810. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
15:56:2611. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
15:59:2711. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
15:59:47Tölgyesi1Diskusia
16:04:4011. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
16:05:2412. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
16:07:45Čibrik1Diskusia
16:07:59Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:09:13Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:09:2913. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
16:10:5514. Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia)
16:13:2015. Informácia o plate primátora mesta
16:13:37Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:14:48Čibrik1Diskusia
16:17:0716. Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.
16:17:26Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:18:49Kollár1Diskusia
16:19:46Kollár1Diskusia
16:22:5416. Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.
16:23:3417.
16:23:36Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:25:11Čibrik1Diskusia
16:25:58R. Andráši1Diskusia