SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasadnutie MsZ v Šali 2022
 
Dátum konania: 14.03.2022 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
17:08:51uvod
17:10:12Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:11:41Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:12:21Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:13:25B 1/2/2022 Navrh na upravu Uznesenia c.1/2022
17:13:26Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:15:22C 1/2/2022 Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a ustanovenie jej podmienok - predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
17:20:07P. Andráši1Diskusia
17:23:48Hlavatý1Diskusia
17:28:05Lehocká1Diskusia
17:31:39Časť III. Ukončenie