SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 14.12.2021 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:39:40uvod
14:40:36 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:42:33 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:43:17A 1/8/2021 Informácia k projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF
14:45:57Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:50:29Krištof1Diskusia
14:51:15Lacková1Diskusia
14:52:03Grell1Diskusia
14:53:36Mészáros1Diskusia