SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. zasadnutie MsZ v Šali 2021
 
Dátum konania: 15.11.2021 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
17:13:02uvod
17:14:211. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:15:051. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:15:401. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:16:11B 1/6/2021 1. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2021 – XXX. zo dňa 04. 11. 2021 - predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
17:16:50Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:23:25P. Andráši1Diskusia
17:24:36Baran1Diskusia
17:28:43P. Andráši1Diskusia
17:29:14Bartošovič1Diskusia
17:32:56P. Andráši2Diskusia
17:33:52Bartošovič1Diskusia
17:34:48P. Andráši1Diskusia
17:40:39Časť III. Ukončenie