SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 23.10.2020 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:04:52uvod
14:06:11Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:07:06Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:07:41Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:09:21B 1/7/2020 Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa 24. 09. 2020 - predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
14:09:26Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:10:20Grell1Diskusia
14:11:18Farkašová1Diskusia
14:13:49Časť III. Ukončenie
14:13:51Mgr. Jozef Belický1Diskusia