SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 20.08.2020 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:07:58uvod
14:09:25Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:10:04Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:10:42Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:11:23Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:12:16Časť II. Interpelácie poslancov
14:12:49Grell1Diskusia
14:13:36P. Andráši1Diskusia
14:14:16Grell2Diskusia
14:15:23P. Andráši1Diskusia
14:18:09C1/5/2020 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“
14:18:19Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:19:13P. Andráši1Diskusia
14:22:25Farkašová1Diskusia
14:25:13Mészáros1Diskusia
14:28:51C2/5/2020 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPII na realizáciu projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“
14:28:56Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:30:29P. Andráši1Diskusia
14:33:23E1/5/2020 Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa
14:33:32Baran1Diskusia
14:36:42Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:45:34Baran2Diskusia
14:47:09Baran2Diskusia
14:47:14Farkašová1Diskusia
14:47:50Baran2Diskusia
14:48:55Farkašová1Diskusia
14:49:06P. Andráši1Diskusia
14:50:36Gomboš1Diskusia
14:51:12Krištof1Diskusia
14:54:30Ing. Klaudia Antálková1Diskusia
14:54:36Ing. Klaudia Antálková1Diskusia
14:56:20Farkašová2Diskusia
14:57:32Ing. Klaudia Antálková1Diskusia
14:59:01Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
15:02:48Farkašová3Diskusia
15:03:50Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
15:05:50Mgr. Martina Hátašová1Diskusia
15:05:56Mgr. Martina Hátašová1Diskusia
15:10:12Farkašová4Diskusia
15:11:11Mgr. Martina Hátašová1Diskusia
15:12:21Farkašová4Diskusia
15:13:56Bc. Jana Horváthová1Diskusia
15:15:27Farkašová5Diskusia
15:15:42Bc. Jana Horváthová1Diskusia
15:17:22Mgr. Juraj Jaššo1Diskusia
15:18:40Farkašová6Diskusia
15:18:54Mgr. Juraj Jaššo1Diskusia
15:20:31Ing. Karina Pyteľová1Diskusia
15:21:33Farkašová7Diskusia
15:21:58Ing. Karina Pyteľová1Diskusia
15:23:38Mgr. Tomáš Skalický1Diskusia
15:24:04Farkašová8Diskusia
15:24:17Mgr. Tomáš Skalický1Diskusia
15:34:16Krištof1Diskusia
15:38:16Bartošovič1Diskusia
15:38:56Kališ1Diskusia
15:52:13Krištof2Diskusia
15:55:05Ing. Martina Bartošovičová1Diskusia
16:03:21F1/5/2020 Zmluva o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre Teba – Šaľa“
16:03:37Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:04:22P. Andráši1Diskusia
16:09:07F2/5/2020 Návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.
16:09:25Jaroš1Diskusia
16:10:27Jaroš1Predklad
16:10:28Farkašová1Diskusia
16:12:31H1/5/2020 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020
16:12:54Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
16:13:54H2/5/2020 Návrh na medzinárodnú spoluprácu a informácia o pripravovanom projekte v rámci HORIZON 2020
16:15:47P. Andráši1Diskusia
16:23:59Krištof1Diskusia
16:25:18Mészáros1Diskusia
16:26:43G. Vystúpenia verejnosti