SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 23.04.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
17:05:14Uvod
17:06:29Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:07:05Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:07:41Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:08:32D 1/3/2019 Návrh na vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ na základe zamerania skutočného vyhotovenia diela - predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
17:09:04D 1/3/2019 Návrh na vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ na základe zamerania skutočného vyhotovenia diela - predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
17:12:13Časť III. Ukončenie