SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MsZ 2018
 
Dátum konania: 04.12.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
12:44:15Uvod
12:49:048. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
12:58:5212. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
12:59:0712. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
12:59:48Mgr. Jozef Belický1Diskusia
13:04:00Baran1Diskusia
13:04:56Baran1Diskusia
13:04:58Grell1Diskusia
13:15:4813. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
13:16:05Mgr. Jozef Belický1Diskusia
13:19:59Baran1Diskusia
13:21:2614. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
13:21:56Mgr. Jozef Belický1Diskusia
13:22:44Baran1Diskusia
13:24:3515. Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia)
13:24:43Mgr. Jozef Belický1Diskusia
13:27:08Baran1Diskusia
13:28:03Baran1Diskusia
13:28:4216. Určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti
13:30:02Grell1Diskusia
13:31:55Baran1Diskusia
13:32:4517. Určenie platu primátora mesta
13:34:18Baran1Diskusia
13:38:0118. Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.
13:40:4720. Slovenská správa ciest - žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k navrhovanej investícii - stavba "cesta I/75 Šaľa - obchvat"
13:44:4520. Slovenská správa ciest - žiadosť o vydanie zaväzného stanoviska k navrhovanej investícii - stavba "cesta I/75 Šaľa - obchvat"
13:46:49P. Andráši1Diskusia
13:47:15Gomboš1Diskusia
13:49:2421. Záver
13:49:3321. Záver
13:49:35Mgr. Jozef Belický1Diskusia