SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 10.04.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:09:16uvod
14:11:45Časť I. 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:12:13Vicena1Diskusia
14:16:19D 1/3/2018 GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – prevod pozemku pod stavbou - materiál predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
14:17:14JUDr. Margita Pekárová1Predklad
14:17:56Andráši R.1Diskusia
14:18:47Vicena1Diskusia
14:25:37JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
14:26:14Gera1Diskusia
14:26:26Baran1Diskusia
14:29:44Gera2Diskusia
14:31:13Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:42:36Gera1Diskusia
14:42:41Vicena1Diskusia
14:46:52Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:49:06Gera2Diskusia
14:52:29Časť III. Ukončenie
14:52:33Mgr. Jozef Belický1Diskusia