Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 17:04  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:36  //  zobrazené: 2580

Zverejnenie zámeru nadregionálne centrum spracovania nebezpečných odpadov.

číslo: I01/2004

Na základe Vašej  žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám v  prílohe zasielame kópiu Zámeru  „Nadregionálne centrum spracovania nebezpečných odpadov“  navrhovateľa NISAK a. s. Nitra pre účely posudzovania v rámci  zákona  NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (EIA).

Náklady na sprístupnenie informácie,  spoplatnené podľa Sadzobníka náhrad výdavkov Smernice mesta Šaľa k aplikácii zák. č. 211/2000 Z. z.:
Kópia 1 strany formát A4 (obojstranne): 3,- Sk
Kancelársky papier: 0,30 Sk/1 ks
Obálka 1 ks formát A4: 2,- Sk
Počet strán: 32 ks
Poštovné: 53,-
Suma celkom: 161,- Sk

Žiadateľ: Spoločnosť priateľov Zeme, P. O. BOX H-39, 040 01 Košice

 

Prílohy