Domov   >  VOĽBY 2022   >  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
publikované: 04.08.2022 - 10:36  //  aktualizácia: 04.08.2022 - 10:36  //  zobrazené: 911

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Šaľa

Zverejnenie

počtu obyvateľov mesta Šaľa

podľa § 171 ods. 9 poslednej vety a § 176 ods. 8 poslednej vety

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov mesta Šaľa ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 t. j. k 10. 06. 2022 bol 20 852.

V Šali dňa 04. 08. 2022

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta