Domov   >  Komunálne voľby
publikované: 10.08.2018 - 13:13  //  aktualizácia: 16.08.2018 - 09:49  //  zobrazené: 1257

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Šaľa

M E S T O   Š A Ľ A

 

 

 

Zverejnenie

počtu obyvateľov mesta Šaľa

 

 

 

Podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov počet obyvateľov mesta Šaľa ku dňu vyhlásenia volieb t. j. k 10. 07. 2018 bol 21 873 obyvateľov.

 

    

 

 

V Šali dňa 10. 08. 2018

 

 

 

                                                                                                               Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

 

Prílohy