Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.08.2009 - 15:55  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:37  //  zobrazené: 3685

Zoznam Územných rozhodnutí a Stavebných povolení vydaných v 2. štvrťroku 2009

číslo: I24/2009

Požadované informácie:
1. zoznam Územných rozhodnutí a Stavebných povolení vydaných v 2. štvrťroku 2009 v rozsahu: Názov stavby, dátum vydania/právoplatného rozhodnutia, účel stavby, meno/názov stavebníka + adresa, termín začatia a ukončenia výstavby, objem investície
2. oznámenie kontaktnej osoby za účelom získania vybraných údajov z dokumentácie stavieb (§ 132, § 133 stavebného zákona) za obdobie od 1. apríla 2007 po súčasnosť.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti: 
zoznam Územných rozhodnutí a Stavebných povolení vydaných v 2. štvrťroku 2009 v rozsahu: Názov stavby, dátum vydania/právoplatného rozhodnutia, účel stavby, meno/názov stavebníka + adresa, termín začatia a ukončenia výstavby, objem investície

Sprístupnené informácie:

kontaktná osoba: Marta Begánová, administratívny pracovník Odboru technických činností, Mestský úrad v Šali,  tel.č.: 031/770 59 81-4, klapka 118.

Žiadateľ: Appril corporate a.s., Bratislava

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 86.33 kB)