Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 09:09  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:09  //  zobrazené: 2376

Zoznam právnických osôb, ktorých je mesto zakladateľom...

číslo: I03/2006

Požadované informácie

1. Zoznam právnických osôb, ktorých je mesto zakladateľom.
2. Zoznam právnických osôb v ktorých má mesto majetkový podiel.
3. Aká je majetková účasť (podiel) mesta v týchto spoločnostiach.
4. Aký je predmet činnosti týchto organizácií.
5. Aká je hodnota majetku v týchto spoločnostiach, popr. aký je majetkový vklad mesta do nich.

Požadované informácie boli sprístupňujem nasledovne:

Mesto Šaľa je  zriaďovateľom šiestich základných škôl, dvoch školských zariadení záujmového vzdelávania (Centrum voľného času a Základná umelecká škola) a ôsmych materských škôl. Sú to rozpočtové organizácie mesta.
Hodnota majetku škôl a školských zariadení:
- Základné školy a školské jedálne 126 mil. Sk
- Materské školy a školské jedálne 39 mil. Sk
- zariadenia záujmového vzdelávania 5,8 mil. Sk.

Mesto zriadilo príspevkovú organizáciu: Organizácia sociálnej starostlivosti. Predmetom jej činnosti je poskytovanie služieb sociálnej pomoci, služby detských jasiel, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci.
Hodnota majetku OSS je 16,8 mil. Sk.

Mesto má majetkový podiel v nasledovných spoločnostiach s ručením obmedzeným:

MET Šaľa spol. s r.o.
predmet činnosti:- výroba tepla a teplej vody, dodávka tepla a teplej vody odberateľom
výška vkladu mesta: 24 200 000,- Sk
majetkový podiel mesta v spoločnosti: 100%
Hodnota majetku spoločnosti: 144 mil. Sk

Mestský podnik služieb Šaľa, s.r.o. v likvidácii
predmet činnosti: - pohrebná služba, pôvodne aj iné verejno – prospešné služby, nakladanie s odpadmi, prevádzkovanie športovo-rekreačných zariadení, poskytovanie služieb mechanizmami
výška vkladu mesta: 200 000,- Sk
majetkový podiel mesta: 100%
Hodnota majetku spoločnosti : 0

MIS Šaľa s.r.o.
predmet činnosti: poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov, montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
výška vkladu mesta: 80 000,-
majetkový podiel mesta: 40%

Žiadateľ:  Ladislav Tolmáči Gabčíkova 8 841 05  Bratislava