Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.07.2014 - 09:11  //  aktualizácia: 18.07.2014 - 09:13  //  zobrazené: 613

Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu

SPP – distribúcia, a.s. bude v nasledujúcich dňoch vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemickom zložení spôsobuje, že odorant Spotleak 1007: má intenzívnejší, výraznejší zápach než THT zápach čo do čuchového vnímania človekom je obdobný ako zápach THT avšak s miernym odtieňom zápachu sírovodíka

najmä v prvých mesiacoch, kedy sa budú plynovody nasycovať novým odorantom, budú dávky pridávaného odorantu vyššie než štandardne. Preto sa môžu vyskytovať prípady intenzívnejšieho zápachu plynu, než na aký sme doteraz zvyknutí.

do doby, kým si obyvateľstvo zvykne na nový odorant resp. mierne odlišný zápach, je potrebné aby boli ľudia ostražití a každý zápach v domácnosti či inde preverili, aby nedošlo najmä v prvých mesiacoch k zámene zápachu plynu so zápachom napr. kanalizácie, silne pokazených vajec, hniloby z pivnice a pod.

je potrebné, aby akékoľvek podozrenie na problém so zápachom plynu alebo podráždenie a vplyv na zdravie človeka či zvierat, občania ihneď nahlásili na Poruchovú linku – plyn 0850 111 727, ktorú nepretržite 24 hodín denne prevádzkuje naša spoločnosť.

odorant Spotleak 1007 nie je toxický, nie je to jed. Prevádzkové koncentrácie odorantu v
zemnom plyne sú veľmi malé (v rozsahu len niekoľkých miligramov na meter kubický
plynu). Pri horení odorizovaného plynu sa odorant spáli, takže bežný spotrebiteľ za
normálnych podmienok vôbec neprichádza s odorantom do styku.
Cieľom našej spolupráce je poskytnúť občanom dostatočné množstvo informácií o prechode na
nový odorant zemného plynu a zároveň im poskytnúť kontakt, na ktorý sa môžu v prípade potreby
obrátiť.

Radi by sme Vás požiadali, aby ste tento list vyvesili na Vašich nástenkách, informačných
tabuliach, prípadne ho uverejnili v miestnom rozhlase, na Vašej web stránke, v obecných novinách
alebo ho využili pri stretnutiach s občanmi. Spoločne tak zlepšíme informovanosť Vašich občanov
a zabezpečíme presnú, aktuálnu a komplexnú informáciu o novom zápachu zemného plynu.