Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 17:46  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:43  //  zobrazené: 2596

Žiadosť o zverejnenie zmluvy o vykonávaní prác medzi mestom Šaľa a MVDr. Ildikó Inštitorisovou.

číslo: I05/2005

V prílohe Vám zasielame kópiu Zmluvy o vykonávaní prác medzi mestom Šaľa a  MVDr. Ildikó Inštitorisovou, Remeselnícka 2, Nitra (ďalej len Zmluva).

Ohľadom súhlasu so zverejnením náležitostí Zmluvy sme hneď po doručení Vašej e-mailovej žiadosti telefonicky kontaktovali zmluvného partnera v Nitre, ktorý nám prisľúbil, že nám informácie, ktoré nechce, aby boli zverejňované, oznámi cestou e-mailovej pošty.

Nakoľko nám do 20. 04. 2005 neprišla žiadna odpoveď, kontaktovali sme zmluvného partnera písomne s upozornením, že ak nám do stanoveného termínu (06. 05. 2005) neoznámi požadované údaje, zverejníme Zmluvu v  úplnom znení. MVDr. Inštitorisová prevzala našu žiadosť 22. 04. 2005.

Nakoľko do dnešného dňa neprišla žiadna odpoveď, považujeme to za súhlas zmluvného partnera so zverejnením všetkých častí Zmluvy.

Ostatné Vami požadované informácie, ktoré neboli závislé na vyžiadaní súhlasu od zmluvného partnera, sme Vám zaslali obratom, e-mailovou poštou dňa 13. 04. 2005.

Žiadateľ: Jozef Mečiar, OZ Lepšia Šaľa, Vlčanská 4, 927 01 Šaľa