Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 17:51  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:45  //  zobrazené: 2521

Žiadosť o poskytnutie informácie o rozlohe zelených plôch, ktoré podliehajú správe mesta.

číslo: I05/2005

Mesto Šaľa, zastúpené Ing. Tiborom Baranom, primátorom mesta, Vám na základe žiadosti zo dňa  31.07.2005  o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v súvislosti s rozlohami zelených plôch, ktoré podliehajú správe mesta Šaľa dáva nasledovnú odpoveď:

výmera zelených plôch - štandardná údržba - 475 127,5 m2
výmera živých plotov - 20 422,5 m2
výmera mobilnej zelene - 103,0 m2
výmera záhonov - 1 549,0 m2

Žiadateľ: Milena Veresová, Nešporova 12, 927 01 Šaľa