Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.08.2016 - 12:46  //  aktualizácia: 04.08.2016 - 12:47  //  zobrazené: 722

Zaslanie stanoviska ŠFRB, ktoré bolo mestu zaslané začiatkom júla 2016 v súvislosti so žiadosťou o financovanie výstavby nájomných bytov

číslo: I15/2016

Požadované informácie: zaslanie stanoviska ŠFRB, ktoré bolo mestu zaslané začiatkom júla 2016 v súvislosti so žiadosťou o financovanie výstavby nájomných bytov.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

V prílohe je Oznámenie o nepriznaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania  zo dňa
28. 06. 2016 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 

Prílohy