Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.08.2019 - 08:42  //  aktualizácia: 28.08.2019 - 08:43  //  zobrazené: 798

Zaslanie projektovej dokumentácie od stavby ihrísk na Veči, hlavne od ihriska Cintorínska – Gen. L. Svobodu

číslo: I12/2019

Požadované informácie: zaslať projektovú kompletnú dokumentáciu od stavby ihrísk na Veči, hlavne od ihriska Cintorínska – Gen. L. Svobodu.

 

Sprístupnené informácie:

  1. Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa

A: Sprievodná správa                                                                       10 strán formátu A4

B: Súhrnná technická správa                                                             32 strán formátu A4

C: Celková situácia stavby, koordinačný výkres 1                           veľkorozmerný výkres

  1. Architektonické a stavebné riešenie, technická správa a výkresy

Technická správa-Architektonické a stavebné riešenie                    29 strán formátu A4

01. Koordinačný výkres stavby 2, pôvodný stav, búracie práce       veľkorozmerný výkres

02. Koordinačný výkres stavby 3, technický vytyčovací výkres      veľkorozmerný výkres

03. Vzorové rezy, navrhovaný stav (výkres)                                    veľkorozmerný výkres

04. Výkres street art steny                                                                1 strana  formátu A3

Technické listy navrhovaných herných prvkov                                43 strán formátu A4

  1. Elektroinštalácie

ELI.01-Verejné osvetlenie navrhovaný stav                                    veľkorozmerný výkres

Technická správa elektro                                                                  4 (1+3) strany formátu A4