Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:53  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:53  //  zobrazené: 474

Zaslanie investičných plánov mesta Šaľa pre rok 2017, resp. zoznam stavebných projektov, ktoré sú plánované mestom na rok 2017

číslo: I17/2017

Požadované informácie:

 

 • zaslanie investičných plánov mesta Šaľa pre rok 2017, resp. zoznam stavebných projektov, ktoré sú plánované mestom na rok 2017 a budú financované z rozpočtov mesta alebo z iných verejných rozpočtov. U týchto projektov žiadame o názov projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v eurách, plánovaný termín začatia projektu, predpokladaný termín výberového konania na dodávateľa.

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

 • Tabuľka č. 4 – Investície 2017 – 2019, kde sú uvedené plánované kapitálové výdavky mesta Šaľa podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019v štruktúre – číselné označenie programu rozpočtu, označenie rozpočtovej výdavkovej položky, názov kapitálového výdavku, výška kapitálového výdavku v jednotlivých rokoch rozpočtu – voformáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 

 • Plán verejného obstarávania na rok 2017, v ktorom je uvedená aj časť plánovaných kapitálových výdavkov roku 2017 podľa vyššie uvedenejtabuľky č. 4Investície 2017 – 2019 -voformáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 

 

Tie kapitálové výdavky za rok 2017, ktoré nie sú uvedené v priloženom pláne verejného obstarávania na rok 2017, nemajú stanovený pevný termín verejného obstarávania a budú do plánu verejného obstarávania doplnené priebežne v roku 2017.  

 

Prílohy

tabuľka č. 4

(pdf - 355.45 kB)