Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 03.11.2016 - 10:53  //  aktualizácia: 03.11.2016 - 14:17  //  zobrazené: 2107

Zábavné pokusy a bádanie pre deti

Ako zábavným spôsobom deťom, ale i starším „odmystifikovať“ vedu bolo hlavnou myšlienkou vzdelávania s názvom „Zábavné pokusy a bádanie pre deti“.

Objaviť tajomstvá vedy a techniky mali možnosť učiteľky pod vedením riaditeľa CVČ Ing. Michala Malárika. Experimentovaním, hľadaním odpovedí na otázky, ktoré si každodenne kladieme v rôznych životných situáciách sme odhaľovali to, čo sa zdá byť nepochopiteľné a čarovné. Zaujímavé, jednoduché a rozmanité pokusy, ktoré pri aplikovaní učiteľkami do praxe upevnia v deťoch zmysel pre pozorovanie, pre spoluprácu, pre zodpovednosť.

Poďakovanie patrí Ing. Michalovi Malárikovi za trpezlivosť, ústretovosť, ochotu a pozitívnu náladu, ktorú sme si so stretnutia odnášali. Želáme Vám do budúcnosti mnoho tvorivých síl, aby počet 27 vydaných kníh a množstvo príspevkov v mnohých časopisoch na tému Malí debrujári sa ešte zvýšilo.

Organizátor: Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ - Šaľa)

 

PaedDr. Žaneta Gužíková

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

región Šaľa

https://youtu.be/SjhjRc-pUVs

 

Ešte nie či členom Facebook Mesto Šaľa? Klikni si :-)
https://www.facebook.com/groups/327353394042257/