Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.07.2015 - 08:22  //  aktualizácia: 10.08.2015 - 07:17  //  zobrazené: 517

XIV. Šaliansky jarmok tradičných remesiel sa vydaril

V dňoch 26. - 27. 6. 2015 centrum mesta Šaľa opäť po roku ovládla slávnostná atmosféra, ktorú so sebou priniesol Šaliansky jarmok tradičných remesiel. Už niekoľko dní pred podujatím bubnovaním ulicami mesta hlásil blížiaci sa termín jarmoku mestský „hlásnik“. Úvodný program prvého dňa slávností patril DFS pri ZŠ Krátka, žiakom zo ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM, ZUŠ Šaľa a žiakom zo ZŠ Ľ. Štúra. Otvorenie jarmoku sa konalo v historickom duchu. Po krátkej scénke na motívy poviedky „Liek starej mamy“ od šalianskeho autora Jozefa Sellyeiho-Miškoviča v dobovom kostýme jarmok otvoril primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický spoločne so zástupcami družobných miest mesta Šaľa. Kultúrny program na Námestí Sv. Trojice pokračoval vystúpeniami účinkujúcich z partnerských miest Końskie, Orosláň a Mohyliv –Podilskyy. Večerný program na amfiteátri otvoril svojím vystúpením domáci interpret Peter Šrámek. Hlavným bodom piatkového programu bol koncert Adama Ďuricu, ktorého si prišlo pozrieť niekoľko tisíc priaznivcov. Bohatý kultúrny program prilákal mnoho návštevníkov aj v sobotu, keď pestrý repertoár vystúpení odštartovali žiaci zo ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ a MŠ J. Murgaša a študenti Gymnázia J. Fándlyho. Následne po vystúpení folklórneho súboru z Telča pódium opätovne patrilo domácim. Bojové umenie predviedla Taekwondo Academy a dynamický tanec TK Jumping Šaľa. Program okorenilo pár kvapiek dažďa, ale publikum to neodradilo. Kultúrny program na námestí ukončila Šalianska dychovka. Večer na amfiteátri odštartoval svojimi piesňami Ľubo Virág. Dych vyrážajúca bola bubenícka show Tambores, po ktorej nasledoval dlho očakávaný koncert českej skupiny CHINASKI. Program oboch dní končil zábavou v neskorých večerných hodinách.

Sprievodnými podujatiami jarmoku boli tvorivé dielne v Dome ľudového bývania a vyhodnotenie 8. ročníka súťaže fotografií – Objektív Františka Kollára, ktoré sa konalo v Galérii Focesa. V priestoroch CVČ Tip-Top si návštevníci jarmoku mohli prezrieť výstavu na tému „Leonardo Da Vinci“, ktorá obsahovala nielen repliky jeho diel, ale aj jeho vynálezov. Návštevnosť programu tohtoročného jarmoku je dôkazom toho, že si na svoje prišli všetky vekové kategórie divákov aj priaznivci rôznych žánrov, preto veríme, že väčšina z nás ho ohodnotila tak, že sa vydaril.
Foto: MsÚ, MsKS
Kontakt: Ing. Eliška Vargová, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy,
Mestský úrad Šaľa, e-mail: vargova@sala.sk, tel. 031/770 5985, 0903649933