Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 16.11.2017 - 10:34  //  aktualizácia: 16.11.2017 - 10:40  //  zobrazené: 1018

Workshop kreativity

Názov projektu

WORKSHOP KREATIVITY

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-3567/2017/2.1

 

Program

Kultúra znevýhodnených skupín

Financovaný z

Ministerstvo kultúry SR                 

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

Október 2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

Október 2017

Schválený grant

1400 EUR

Celkové náklady na projekt predpoklad podľa žiadosti

1500 EUR

Ciele  projektu

Príprava a realizácia kultúrnej aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Obsah projektu

Neformálne združenie šalianskych výtvarníkov "TERRA WAG", pracujúcich pod Mestom Šaľa - Mestské kultúrne stredisko, funguje od októbra 2008. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú v priestoroch MsKS Večierka, kde sa venujú maľbe, fotografovaniu, paličkovanej čipke, patchworku či enkaustike. Výtvarníci "TERRA WAG" svoj voľný čas nezištne venujú deťom či širokej verejnosti, ktorú v tvorivých dielňach oboznamujú s novými výtvarnými technikami, ale aj tradičnými remeslami. Radi by sme sa im za ich ochotu odvďačili zorganizovaním 2-dňového "Workshopu kreativity", na ktorom by si mohli rozšíriť svoje umelecké zručnosti. Prvý deň by si svoje zručnosti vyskúšali v maľovaní na hodváb. Druhý deň by sa priučili grafike. Z diel vytvorených na "Workshope kreativity" by sa následne v priestoroch Kultúrneho strediska Večierka urobila výstava.

 

Tento projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.