Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.11.2021 - 14:28  //  aktualizácia: 29.11.2021 - 14:28  //  zobrazené: 854

Vzhľadom na pripravovanú reformu nemocníc sa chcem opýtať či sa vedenie mesta Šaľa (prípadne iní zástupcovia mesta/ mestského úradu) stretli so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR

číslo: I46/2021

Požadované informácie citujeme:

 

  1. „Vzhľadom na pripravovanú reformu nemocníc sa chcem opýtať či sa vedenie mesta Šaľa (prípadne iní zástupcovia mesta/ mestského úradu) stretli so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR a rokovali na tému obnovenia nemocnice v Šali ako (aspoň) komunitnej nemocnice. Ak áno, kedy sa tieto stretnutia/rokovania konali, s akým výsledkom a kto sa ich za mesto Šaľa zúčastnil?
  2. Požiadalo mesto Šaľa Nitriansky samosprávny kraj/ ÚNSK, ako vlastníka objektu bývalej nemocnice, aby rokovalo so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR na tému obnovy nemocnice v Šali v kontexte pripravovanej reformy (teda najmä v rokoch 2020 a 2021). Ak áno, kedy bola táto žiadosť odoslaná a aká bola odpoveď? Je možné zaslať/zverejniť/poslať link na znenie tejto žiadosti?“

 

Sprístupnené informácie:

 

Mesto Šaľa nie je vlastníkom nemocnice. Vlastník nemocnice Nitriansky samosprávny kraj  rieši postupnú obnovu priestorov a budov patriacich do komplexu bývalej nemocnice.

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja  za okres Šaľa navrhli rekonštrukciu nemocnice na zaradenie do plánu obnovy SR.

Mesto v spolupráci s prednostom Okresného úradu Šaľa pripravuje stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR. Termín stretnutia ešte nie je potvrdený.