Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.03.2011 - 08:38  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:52  //  zobrazené: 1993

Vývoj správy dane z nehnuteľností od roku 1990

číslo: I03/2011

Požadované informácie: vývoj správy dane z nehnuteľností od roku 1990.

Mesto Šaľa listom zo dňa 15. februára 2011 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.

Žiadateľ: Michaela Popelková, Šaľa