Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 31.03.2016 - 14:09  //  aktualizácia: 31.03.2016 - 14:10  //  zobrazené: 539

VYUŽITIE MUZIKOTERAPIE V MATERSKEJ ŠKOLE

V dnešnej dobe sa väčšinou láska k deťom prejavuje obdarovaním a zahlcovaním hmotnými darmi ako láskavým slovom. Deti majú plné izby hračiek, s ktorými sa ale musia hrať sami. Vyrovnať sa s nedostatkom citových prejavov je pre dieťa ťažké a snaží sa poradiť si ako dokáže – výbuchmi zlosti, afektívnymi záchvatmi, agresivitou ... Jednou z možností ako pomôcť deťom zvládať emócie je hudba. Hudba, ktorá sa stáva nielen liekom, ale aj vhodnou prevenciou.

Cieľom vzdelávania organizovaného Spoločnosťou pre predškolskú výchovu – región Šaľa, realizovaného v ZŠ s MŠ J. Murgaša s názvom „Muzikoterapia v materskej škole“ bolo prezentovať prvky muzikoterapie (muzikofiletiky) a ich využitie v pedagogickej praxi materských škôl. Lektor vzdelávania PhDr. Marián Šperka (riaditeľ CPPPaP v Šali) priblížil možnosti zavádzania netradičných hudobných činností v materských školách. Zameral sa na tvorivú, zážitkovú aplikáciu hudby a prvkov muzikoterapeutických techník do výučby. Otvorenou hodinou realizovanou s deťmi v MŠ Hollého, dokázal aplikovateľnosť teórie do praxe, začo mu patrí veľké ĎAKUJEME.

Hudba a rytmus svojou silou dokážu divy a dotýkajú sa nás bytostne tak hlboko, ako žiadne iné umenie. Melódia dokáže s ľuďmi zázraky – dokáže upokojiť, posilniť, rozveseliť, roznežniť, zmobilizovať v nás skryté sily. Prináša ľuďom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na zdravie a kvalitu života. Využívanie prvkov muzikoterapie v procese výučby v materských školách prináša deťom nový rozmer do života.

”Niet plného duševného života bez hudby. V duši sú oblasti, ktoré osvieti len hudba.“

PaedDr. Žaneta Gužíková

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

región Šaľa