Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 04.11.2019 - 09:23  //  aktualizácia: 04.11.2019 - 09:29  //  zobrazené: 377

Výstava ,,Archívy – klenoty regiónu“

Vďaka poskytnutiu dotácie mesta Šaľa bola 6. septembra 2019  v priestoroch Štátneho archívu v Nitre pracovisko Archív Šaľa slávnostne otvorená výstava ,,Archívy – klenoty regiónu,“ ktorá bude prístupná verejnosti do 30. júna 2020. Navštíviť ju môžete v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod. Výstava je obohatená o rôzne archívne dokumenty z nášho mesta.

Výstava ,,Archívy – klenoty regiónu“ sa delí na 5 častí. Prvá časť obsahuje najdôležitejšie právne dokumenty vzniknuté od stredoveku až do 18. storočia, ktoré boli vydané pre územné samosprávy. V druhej časti sú vystavené najvýznamnejšie výsadné listiny udelené mestečkám a obciam. Tretia časť výstavy je obohatená o typy dokumentov, ktoré poskytujú najdôležitejšie informácie pre občanov. Ďalšia časť výstavy obsahuje najzaujímavejšie typy archívnych dokumentov, ktoré sa v archíve uchovávajú a v poslednej časti je zahrnutý výber dokumentov k najdôležitejším prelomovým historickým udalostiam v našom regióne.

(DH)