Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 23.10.2012 - 14:22  //  aktualizácia: 23.10.2012 - 14:23  //  zobrazené: 4641

Výška dane za psa a výška dane za odpad...

číslo: I36/2012

Požadované informácie:
1. Výška dane za psa a výška dane za odpad.
2. Celkový počet samosprávou pridelených bytov od januára 2011 (bez prevodu do osobného vlastníctva) a počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného vlastníctva) žrebovaním od januára 2011.
3. Majetkové priznanie primátora mesta za rok 2011.
4. Etický kódex zamestnancov samosprávy a etický kódex volených predstaviteľov samosprávy.
5. Výška výdavkov na volebnú kampaň primátora v roku 2010.
6. Obchodné spoločnosti a firmy s majetkovou účasťou samosprávy a podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy.

Sprístupnené informácie:
1. Daň za psa:
a. v bytovom dome          27  Eur
b. v bytovom dome (osamelo žijúci dôchodca)  20  Eur
c. v rodinnom dome        6 Eur
d. podnikateľský subjekt – strážny pes      6 Eur

Daň za odpady:
a. 28,50 Eur/rok/občan
b. množstvový zber (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia):
1 100 litrová nádoba:  7,70 Eur/vývoz
110 litrová nádoba:     1,155 Eur/vývoz
2. Celkový počet pridelených bytov:  8
-  6 bytov pridelených podľa poradovníka
-  2 byty pridelené v Dome s opatrovateľskou službou na návrh Organizácie sociálnej
   starostlivosti mesta Šaľa
- žrebovaním neboli pridelené byty.
3. Majetkové priznanie Martina Alföldiho, primátora mesta za rok 2011, tieto informácie sú v prílohe vo formáte Portable Document Format (.pdf)  292 kB.
4. Na Mestskom úrade v Šali máme od roku 2001 len kódex zamestnanca mesta, ktorý je súčasťou interného materiálu pod názvom Kultúra zamestnancov mesta Šaľa, tieto informácie sú v prílohe vo formáte Portable Document Format (.pdf)  708 kB.
5. Výška výdavkov na volebnú kampaň primátora v roku 2010 činí cca 20 000 Eur.
6. Obchodnou spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou mesta je spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o.

Prílohy

Majetkové priznanie

(pdf - 236.46 kB)
Plagát

(pdf - 382.89 kB)