Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.06.2019 - 12:49  //  aktualizácia: 28.06.2019 - 12:55  //  zobrazené: 2977

Vymenovanie riaditeľov

Primátor Šale Jozef Belický, viceprimátorka Šale Danica Lehocká a vedúca Spoločného školského úradu v Šali Erika Velazquézová odovzdali pred pár dňami menovacie dekréty riaditeľom škôl. 

Na ďalšie päť ročné obdobie obhájili svoje funkcie riaditelia:

MŠ Hollého – Irena Vargová

MŠ Budovateľská – Eva Reháková

CVČ Tip Top – Ing. Michal Malárik

Zmeny na postoch riaditeľov nastali na ZŠ J. C. Hronského, kde funkciu riaditeľky bude zastávať Mgr. Katarína Grznárová, na ZŠ Ľ. Štúra Mgr. Eva Aláčová a riaditeľkou ZUŠ sa stala Mgr. Nora Valentínová, Dis. art.

Riaditeľom škôl želáme veľa úspechov a trpezlivosti s našimi deťmi.

 

 

(dh)