Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.06.2020 - 13:24  //  aktualizácia: 05.06.2020 - 13:24  //  zobrazené: 279

VV - Administratívna budova a sklad

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec,  podľa § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z.                              o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zmeny navrhovanej činnosti , ktorou je

 

„Administratívna budova a sklad”

 

navrhovateľa  MICROWELL spol s r.o., Ul. SNP 2018/42, 927 01 Šaľa, IČO: 31 414 249.

 

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativna-budova-sklad

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa do 10 dní pracovných od zverejnenia tohoto oznámenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                            primátor