Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.12.2019 - 12:46  //  aktualizácia: 03.12.2019 - 14:36  //  zobrazené: 456

Veľkoobjemový kontajner pre nových nájomníkov

Pri sťahovaní mnohí kupujú nové bytové zariadenia, pri vybaľovaní ktorých vzniká väčšie množstvo papierových kartónových obalov. Svoje by o tom momentálne vedeli povedať noví nájomcovia, ktorým mesto 29. novembra 2019 odovzdalo do užívania nové byty na Kráľovskej ulici v Šali.

Z tohto dôvodu mesto Šaľa dňa 2. decembra 2019 mimoriadne pristavilo k bytovému domu na parkovisko veľkoobjemový kontajner, ktorý slúži výlučne na odkladanie kartónových krabíc. Kontajner je označený a v každom vchode nového bytového domu je umiestnený oznam o tom, čo do kontajnera možno vhadzovať.

Žiaľ, už na druhý deň sme v kontajneri našli aj odpady, ktoré do kontajnera nepatria (odpad vo vreciach, nádoby od farby a pod.)

Žiadame preto nájomníkov, aby do  kontajnera ukladali len čistý papier (veľké kartónové krabice). Zároveň žiadame, aby  kartóny skladali a tak využívali celý objem kontajnera. V prípade, že bude kontajner plný, kartóny neukladajte vedľa kontajnera ani na stojiská kontajnerov, ale počkajte na  vyprázdnenie veľkoobjemového kontajnera.

Kontajner bude priebežne, približne 1 x týždenne vyvážaný.

Staré nábytky je potrebné odviesť na zberný dvor na Ul. Fr. Kráľa.

Prevádzková doba: PO-PI: od 9.00 hod. do 17.00 hod.

        SO: od 8.00 hod. do 14.00 hod.

(DH)