Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.06.2015 - 11:26  //  aktualizácia: 10.06.2015 - 13:06  //  zobrazené: 132

Vážení rodičia žiakov 4. ročníka!

Riaditeľka Základnej školy J. C. Hronského, Krátka 2 v Šali Vám oznamuje, že na školský rok 2015/2016 máte ešte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do 5. ročníka triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Tento program vzdelávania je otvorený, t. j. možno doň vstúpiť aj v inom ako 1. ročníku. Maximálny počet žiakov v triede je 16.

Podmienkou je úspešné absolvovanie testu na preukázanie intelektového nadania v CPPPaP (psychologická poradňa). Prihlásiť sa možno telefonicky alebo osobne v CPPPaP v Šali (031 / 770 5464) alebo na riaditeľstve školy (031 / 701 6881) najneskôr do 22.6.2015.

Mgr. Jarmila Husáriková
riaditeľka školy

riaditeľka 031 / 701 6881
sekretariát 031 / 770 5811