Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2017 - 11:26  //  aktualizácia: 06.10.2017 - 11:27  //  zobrazené: 2058

V súvislosti s výstavbou tých nájomných bytov aj na mexiko placi

predkladateľ: Ing. Tibor Baran

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„V súvislosti s výstavbou tých nájomných bytov aj na „mexiko placi“, bol oslovený, že či by na nejaké prechodné obdobie nebolo možné aspoň smerom, keď sa pozrie na ľavú časť obslužnej komunikácie, Feketeházyho ulici, či by nebolo možné ľavú časť na nejaké prechodné obdobie vyčleniť na parkovanie.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Váš návrh bol prerokovaný s dopravným inžinierom, ktorý neodporúča povolenie jednostranného  odstavenia a státia vozidiel popri krajnici na ul. Feketeházyho.

Zároveň odporučil vrátiť pôvodný zákaz státia až pred bytové domy pri križovaní
s ulicou Kráľovskou, nakoľko tam dochádza ku kolíznym situáciám spôsobeným odstavenými vozidlami popri ceste.